Tổng hợp các mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất

10/07/2024
102 lượt xem

Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất là một trong những căn cứ pháp lý giúp xác định ranh giới giữa các thửa đất, hạn chế tối đa các hành vi lấn chiếm, hay phát sinh những tranh chấp trong quá trình khai thác và sử dụng. Dưới đây là những mẫu biên bản đo đạc đất bạn có thể sử dụng trong những trường hợp cần thiết.

Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất là gì?

Mẫu Biên Bản đo đạc Hiện Trạng Sử Dụng đất
Mẫu Biên Bản đo đạc Hiện Trạng Sử Dụng đất

Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất là văn bản ghi chép cụ thể và chính xác các thông tin về ranh giới hiện trạng của một thửa đất. Những thông tin này có được thông qua việc đo đạc của các kỹ sư trắc địa. Những máy móc được sử dụng để hỗ trợ đo đạc như máy GNSS RTK, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy định vị GPS cầm tay

Việc thành lập biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất được dùng để: 

 • Xác định chính xác ranh giới giữa các thửa đất liền kề nhau xem có bị chồng lấn lên nhau hay không.
 • Hạn chế tối đa những nảy sinh tranh chấp giữa các chủ sử dụng đất sau này.
 • Xác lập quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng đối với thửa đất đó.

Xem thêm: Top 8 phần mềm đo đạc địa chính thông dụng nhất hiện nay

Tổng hợp các mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất

biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất
Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng đất đai

Biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất được sử dụng khá phổ biến hiện nay. Nhưng pháp luật lại chưa có quy định chung cho mẫu văn bản này. Dưới đây là tổng hợp một số mẫu biên bản đo đạc đất bạn có thể tham khảo, tải về và sử dụng khi cần thiết.

Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…. tháng…. năm…….

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT

Hôm nay, ngày…. tháng…năm, UBND…………. đã tiến hành khảo sát, xác định ranh giới, mốc giới thửa đất tại thực địa đối với thửa đất của:

Ông/bà:………………………………

Đang sử dụng đất tại: Phường/ xã…………………

Thành phố/ tỉnh:……………………

Thửa đất số:…………..…….. Tờ bản đồ số:…………………

THÀNH PHẦN GỒM:

 1. Đại diện UBND……………… và Cán bộ đo đạc
 2. Ông/ bà:………………………………- Chức vụ: Chủ tịch UBND ……
 3. Ông/ bà:………………………………- Chức vụ:……………………….
 4. Ông/ bà:………………………………- Chức vụ: Cán bộ địa chính
 5. Ông/ bà:………………………………- Chức vụ: Cán bộ đo đạc
 6. Các chủ sử dụng đất tiếp giáp

1-…………………………………………

2-…………………………………………

3-…………………………………………

4-………………………………………….

Các bên đã tiến hành cắm mốc giới thửa đất tại thực địa, có sơ đồ trích lục hình thể thửa đất kèm theo và cùng ký tên vào biên bản.

Các chủ sử dụng đất tiếp giáp ký tên:

1……………………….                              3…………………………..

2………………………                               4…………………………..

Chủ sử dụng đất          Cán bộ đo đạc        Cán bộ địa chính       TM UBND………

(Ký,ghi rõ họ tên)   (Ký,ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)              Chủ tịch

>>TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Mẫu biên bản đo đạc đất số 2

biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất
Mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất thông dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………., ngày…. tháng…. năm…….

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH RANH GIỚI MỐC GIỚI THỬA ĐẤT

(theo hiện trạng sử dụng)

Hôm nay, ngày….. tháng …..năm….., tại [địa chỉ mảnh đất], [đơn vị đo đạc] đã tiến hành đo đạc xác định ranh giới thửa đất tại thực địa của Ông/Bà:…………, Giấy tờ pháp lý số:……..cấp ngày:…../……/năm, tại………., địa chỉ thường trú tại: …………………………….

Ông/Bà là chủ sở hữu quyền sử dụng đất của mảnh đất thuộc thửa đất số……….., Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:………….cấp tại………………, tờ bản đồ địa chính số: …………………., có vị trí tại: thôn/xóm/ấp…..……., xã/phường/thị trấn……., quận/huyện/thị xã………….., tỉnh/thành phố………, mục đích sử dụng đất:

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Đại diện UBND xã, cán bộ địa chính và [đơn vị đo đạc]

1 ……………………………: Chủ tịch/Phó chủ tịch UBND xã…………..

2……………………………: Cán bộ địa chính xã……………….

3……………………………: Đại diện đơn vị đo đạc

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất:

Ông/Bà: ………………………

Đồng chủ sở dụng (nếu có) Ông/Bà:………………………..

Các chủ sở hữu quyền sử dụng đất liền kề:

Ông/Bà:……………………………

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

Ông/Bà: …………………………..

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất tại thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số:……………., tại bản đồ địa chính số:……………………

NỘI DUNG ĐO ĐẠC

– Sơ đồ thửa đất và các thửa đất xung quanh

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

– Tọa độ đo đạc tương ứng với diện tích theo thực tế

[ Kết quả đo đạc do đơn vị đo đạc cung cấp]

[ Lưu ý thông số kỹ thuật theo hệ tọa độ VN – 2000 hoặc tùy theo thực trạng mảnh đất]

– Mô tả chi tiết mốc giới ranh giới thửa đất

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

Chủ sử dụng đất          Cán bộ đo đạc        Cán bộ địa chính       TM UBND………

(Ký,ghi rõ họ tên)   (Ký,ghi rõ họ tên)   (Ký, ghi rõ họ tên)              Chủ tịch

Chủ sở hữu quyền sử dụng đất/ Người quản lý thửa đất liền kề

(Ký, ghi rõ họ tên)

>>TẢI MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

Lưu ý: Trong biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất trên, những thông tin cần thiết phải có bao gồm:

 • Thông tin của chủ sở hữu quyền sử dụng đất có yêu cầu đo đạc xác định ranh giới, mốc giới thửa đất
 • Thông tin chi tiết về thửa đất cần xác định ranh giới, mốc giới như địa chỉ, số hiệu pháp lý, ngày cấp, nơi cấp…
 • Thông tin về ranh giới thửa đất sau khi đã được đo đạc cụ thể
 • Chữ ký nhận của tất cả các bên: bên yêu cầu xác định, chủ thể có thẩm quyền tiến hành đo đạc, xác định, bên có thửa đất giáp ranh với thửa đất cần đo đạc để xác định ranh giới.

Xem thêm: Bảng giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính cập nhật mới nhất

Trên đây là tổng hợp những mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất bạn có thể nghiên cứu và sử dụng khi cần yêu cầu đo đạc, xác lập ranh giới đất. Ngoài ra, nếu quý bạn đọc có thể tham khảo thêm các tin tức liên quan đến đo đạc, và dịch vụ đo đạc bản đồ trên website của Việt Thanh Group nhé.

Xem thêm: Diện tích đất thổ cư tối đa là bao nhiêu? Quy định mới nhất 2024

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng hợp các mẫu biên bản đo đạc hiện trạng sử dụng đất”

Your email address will not be published.

Đánh giá