Máy GNSS RTK

SALE
5%
Giá gốc là: 105.000.000₫.Giá hiện tại là: 99.500.000₫.
Mới
SALE
5%
Giá gốc là: 98.450.000₫.Giá hiện tại là: 93.500.000₫.
SALE
6%
Giá gốc là: 146.800.000₫.Giá hiện tại là: 138.000.000₫.
SALE
11%
Giá gốc là: 73.000.000₫.Giá hiện tại là: 65.000.000₫.
SALE
6%
Giá gốc là: 115.000.000₫.Giá hiện tại là: 108.000.000₫.
Mới
SALE
10%
Giá gốc là: 83.000.000₫.Giá hiện tại là: 75.000.000₫.

Máy Toàn Đạc Điện Tử

SALE
7%
Giá gốc là: 75.000.000₫.Giá hiện tại là: 70.000.000₫.
SALE
7%
Giá gốc là: 73.000.000₫.Giá hiện tại là: 68.000.000₫.
153.000.000175.000.000
SALE
8%
Giá gốc là: 125.000.000₫.Giá hiện tại là: 115.000.000₫.
108.000.000115.000.000
SALE
29%
Giá gốc là: 700₫.Giá hiện tại là: 500₫.

Máy Thủy Bình

SALE
11%
Giá gốc là: 6.300.000₫.Giá hiện tại là: 5.600.000₫.
SALE
9%
Giá gốc là: 7.500.000₫.Giá hiện tại là: 6.800.000₫.
SALE
6%
Giá gốc là: 6.800.000₫.Giá hiện tại là: 6.400.000₫.
SALE
9%
Giá gốc là: 6.400.000₫.Giá hiện tại là: 5.800.000₫.
SALE
7%
Giá gốc là: 73.000.000₫.Giá hiện tại là: 68.000.000₫.

Máy Định Vị GPS Cầm Tay

SALE
4%
Giá gốc là: 9.000.000₫.Giá hiện tại là: 8.600.000₫.
SALE
29%
Giá gốc là: 700₫.Giá hiện tại là: 500₫.

Máy Bộ Đàm

Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ
Giá: Liên hệ

Máy Bay UAV RTK

Máy Kinh Vĩ

Máy Cân Bằng Laser

Thiết Bị Thủy Văn

Scanning & Mobile Mapping

SALE
13%
Giá gốc là: 80.250.000₫.Giá hiện tại là: 70.000.000₫.

Thước Đo Khoảng Cách Laser

Phụ Kiện