Chốt mia nhôm vuông – Đốt mia vuông

  • Sử dụng cho: Mia nhôm máy thủy bình
  • Chất liệu: ABS
Yêu cầu báo giá