Địa giới hành chính là gì? Quy định về địa giới hành chính

11/06/2024
79 lượt xem

Khái niệm về địa giới hành chính thường được đề cập khi nói về việc xác định địa danh, biên giới, hoặc tọa độ. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu cụ thể hơn về địa giới hành chính là gì? Và các quy định về địa giới hành chính qua bài viết dưới đây. 

Địa giới hành chính là gì? 

Địa giới hành chính là đường ranh giới xác định phạm vi lãnh thổ của một đơn vị hành chính (xã, phường, thị trấn, thành phố, quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) do nhà nước quy định.

Việc xác định địa giới hành chính thường dựa trên các yếu tố sau đây: diện tích đất, dân số, mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, dân tộc, lịch sử, truyền thống và tập quán của cộng đồng địa phương.

Địa giới hành chính là gì?
Địa giới hành chính là gì?

Vai trò của địa giới hành chính:

 • Phân định lãnh thổ: Xác định rõ ràng ranh giới giữa các đơn vị hành chính, góp phần quản lý đất đai, tài nguyên và các hoạt động kinh tế – xã hội hiệu quả.
 • Quản lý nhà nước: Giúp các cơ quan nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn xã hội.
 • Phát triển kinh tế – xã hội: Thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế – xã hội giữa các đơn vị hành chính, góp phần phát triển kinh tế – xã hội chung của cả nước.

>>> Xem thêm: Phí đo đạc xác định ranh giới đất 

Quy định về địa giới hành chính:

Quy định về địa giới hành chính tại Việt Nam được ban hành và điều chỉnh bởi nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm:

 1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
 • Hiến pháp quy định các nguyên tắc chung về phân chia địa giới hành chính, cụ thể như:
  • Phân chia địa giới hành chính phải dựa trên các yếu tố như diện tích, dân số, mối quan hệ về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, lịch sử, truyền thống và nguyện vọng của nhân dân.
  • Phân chia địa giới hành chính phải đảm bảo sự thống nhất về lãnh thổ quốc gia, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước.
 • Hiến pháp cũng quy định thẩm quyền của Quốc hội và Chính phủ trong việc phân chia địa giới hành chính.
 1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương:
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định chi tiết về phân chia địa giới hành chính, bao gồm:
  • Các trường hợp phải điều chỉnh địa giới hành chính.
  • Quy trình điều chỉnh địa giới hành chính.
  • Tổ chức thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính.
  • Hậu quả pháp lý của việc điều chỉnh địa giới hành chính.
 • Luật cũng quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến việc phân chia địa giới hành chính.
 1. Nghị định của Chính phủ:
 • Chính phủ ban hành các nghị định để quy định cụ thể về việc phân chia địa giới hành chính, bao gồm:
  • Nghị định về tiêu chuẩn, quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
  • Nghị định quy định về trình tự, thủ tục điều chỉnh địa giới hành chính cấp xã.
  • Nghị định về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt bản đồ địa giới hành chính.
 • Các nghị định này nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương về phân chia địa giới hành chính.
 1. Văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ:
 • Bộ Nội vụ ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện các quy định về phân chia địa giới hành chính, bao gồm:
  • Thông tư hướng dẫn về trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt bản đồ địa giới hành chính.
  • Hướng dẫn về việc thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy định về thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
 • Các văn bản hướng dẫn này nhằm giúp các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện đúng quy định về phân chia địa giới hành chính.

Tham khảo thiết bị GPS RTK hỗ trợ xác định địa giới hành chính.

Hồ sơ địa giới hành chính

Hồ sơ địa giới hành chính
Hồ sơ địa giới hành chính

Hồ sơ địa giới hành chính thể hiện thông tin việc thành lập và điều chỉnh đơn vị, các mốc địa giới, đường địa giới của đơn vị hành chính đó, phục vụ quản lý nhà nước đối với địa giới hành chính bao gồm các loại giấy tờ sau: 

 • Quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập hoặc điều chỉnh đơn vị hành chính, nếu có.
 • Bản đồ và sơ đồ vị trí các mốc địa giới hành chính.
 • Bảng tọa độ các mốc địa giới hành chính và các điểm đặc trưng trên đường địa giới hành chính.
 • Bản mô tả tổng quan về địa giới hành chính.
 • Biên bản xác nhận mô tả của đường địa giới hành chính.
 • Phiếu thống kê về các yếu tố địa lý liên quan đến địa giới hành chính.
 • Biên bản bàn giao mốc địa giới hành chính.
 • Thống kê các tài liệu về địa giới hành chính của các đơn vị hành chính cấp dưới. 

>>> Xem thêm: Dịch vụ đo đạc bản đồ, dịch vụ cho thuê thiết bị đo đạc

Địa giới hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ an ninh trật tự. Việc điều chỉnh địa giới hành chính phải được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục pháp luật để đảm bảo lợi ích của người dân và sự phát triển chung của đất nước.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Địa giới hành chính là gì? Quy định về địa giới hành chính”

Your email address will not be published.

Đánh giá