Khái niệm về khảo sát địa hình

Khảo sát địa hình là hoạt động nghiên cứu, đánh giá điều kiện tự nhiên trên mặt đất tại địa điểm dự kiến xây dựng công trình phục vụ cho các công tác quy hoạch, thiết kế, tính khối lượng đào, đắp công trình. Đơn giản hơn ta có thể hiểu khảo sát địa hình là việc xác định tọa độ, cao độ, địa vật mới tại khu vực cần khảo sát. Khảo sát địa hình nằm trong dịch vụ đo đạc của Việt Thanh.

dich vu khao sat dia hinh
Hình ảnh dịch vụ khảo sát địa hình

Các loại bản đồ địa hình thường được sử dụng như:

 • Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/500: là loại bản đồ tỉ lệ lớn thường được sử dụng phục vụ quy hoạch chi tiết, làm cơ sở cho việc xin cấp phép xây dựng cũng như thiết kế chi tiết
 • Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/2000: là cơ sở quan trọng để triển khai quy hoạch 1/500 và tiến hành cấp phép xây dựng cho toàn dự án.
 • Bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5000: thường được sử dụng nhằm mục đích phục vụ quy hoạch chung, quy hoạch tầm nhìn, định hướng phát triển giao thông, hạ tầng, đô thị.

Quy trình thực hiện khảo sát địa hình

Để thực hiện công tác khảo sát địa hình ta cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát địa hình.

Bước 2: Xây dựng lưới khống chế:

 • Lưới khống chế mặt bằng
 • Lưới khống chế độ cao

Bước 3: Công tác đo vẽ ngoại nghiệp

 • Đo vẽ địa hình chi tiết
 • Đo vẽ mặt cắt dọc
 • Đo vẽ mặt cắt ngang

Bước 4: Công tác nội nghiệp

Từ các số liệu thu thập được từ công tác khảo sát ngoại nghiệp tiến hành bình sai lưới khống chế, đo nối biên tập hoàn thiện bản đồ địa hình.

Sản phẩm của công tác khảo sát địa hình:

 • Báo cáo khảo sát địa hình
 • Kết quả bình sai lưới khống chế mặt bằng và độ cao
 • Bản đồ địa hình bản cứng
 • Bản đồ địa hình file mềm