Hướng dẫn viết đơn tách thửa đất cho con chi tiết và chính xác nhất

09/07/2024
87 lượt xem

Mẫu đơn tách thửa đất cho con là một mẫu văn bản mà người sử dụng đất cần lập để gửi lên cơ quan có thẩm quyền khi muốn tách một phần diện tích đất để chuyển nhượng cho con. Việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và tuân thủ các quy định pháp luật sẽ giúp quá trình tách thửa đất diễn ra thuận lợi. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách viết đơn tách thửa đất cho con chi tiết và chính xác nhất.

Căn cứ pháp lý

 1. Luật Đất đai năm 2013.
 2. Điều 99, Luật Đất đai 2013 quy định về việc tách thửa đất.
 3. Khoản 1, Điều 13, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn về tách thửa đất.

Tại sao cần có mẫu đơn tách thửa đất cho con?

Hướng dẫn viết đơn tách thửa đất cho con chi tiết và chính xác nhất
Tại sao cần mẫu tách thửa đất cho con?

Việc làm thủ tục tách thửa đất cho con là một bước cần thiết vì nhiều lý do quan trọng như sau:

 • Phân định rõ ràng quyền sở hữu: Việc tách thửa đất sẽ giúp xác định rõ ràng ranh giới và quyền sở hữu đối với từng thửa đất, hạn chế tranh chấp trong tương lai.
 • Quản lý và khai thác hiệu quả: Với từng thửa đất riêng biệt, chủ sở hữu có thể quản lý, sử dụng và khai thác đất đai một cách độc lập và hiệu quả hơn.
 • Tăng tính thanh khoản trong giao dịch: Việc tách thửa đất sẽ giúp các giao dịch như mua bán, thế chấp, thừa kế trở nên dễ dàng hơn, do các thửa đất đã được xác định rõ ràng.
 • Phòng ngừa tranh chấp gia đình: Tách thửa đất là biện pháp phòng ngừa hiệu quả để tránh các tranh chấp về quyền sở hữu và sử dụng đất trong nội bộ gia đình.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin hợp thửa đất mới nhất hiện nay

Mẫu đơn tách thửa đất cho con

Bạn có thể tham khảo mẫu đơn tách thửa đất cho con, mẫu số 11/ĐK dưới đây:                                                         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT                         

Kính gửi: ………………………………………………

…………………………………………………………………..

Mẫu số 11/ĐK

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..

Ngày …../…../……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người sử dụng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): ………………………………………………………

1.2. Địa chỉ …………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị tách thành …………. thửa đất đối với thửa đất dưới đây:

 1. a) Thửa đất số: …………………………………..; b) Tờ bản đồ số: ……………………………….;
 2. c) Địa chỉ thửa đất: ……………………………………………………………………………………..
 3. d) Số phát hành Giấy chứng nhận: …………………………………………………………………..

Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp …/…/…….

đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: … m2; Thửa thứ hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:

Thửa đất số Tờ bản đồ số Địa chỉ thửa đất Số phát hành Giấy chứng nhận Số vào sổ cấp giấy chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đất: ………………………………………………………………………..

4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có): ………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

…………., ngày …. tháng … năm ……

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

Ngày …… tháng …… năm ……

Người kiểm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) Ngày …… tháng …… năm ……

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

>>> Tải xuống mẫu đơn: Tại đây

Hướng dẫn viết đơn tách thửa đất cho con

Kính gửi: 

Tên cơ quan có thẩm quyền

Thông tin người nộp đơn:

 • Họ và tên: Họ và tên người nộp đơn
 • Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn. Đảm bảo địa chỉ cung cấp chính xác.
 • Số CMND/CCCD: Số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân
 • Số điện thoại: Số điện thoại liên hệ của người nộp đơn. Đảm bảo số điện thoại đúng và vẫn đang hoạt động.

Thông tin về thửa đất cần tách:

 • Vị trí, địa chỉ thửa đất: Địa chỉ cụ thể của thửa đất cần tách
 • Diện tích của thửa đất: Diện tích tổng thể của thửa đất
 • Mục đích sử dụng đất hiện tại: Ghi rõ mục đích sử dụng đất hiện nay
 • Số hiệu thửa đất, tờ bản đồ: Số hiệu thửa đất, tờ bản đồ địa chính
 • Giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất: Sổ đỏ, sổ hồng, hoặc các giấy tờ khác

Lý do đề nghị tách thửa đất: 

Nêu rõ lý do cụ thể để tách thửa đất, ví dụ: chuyển nhượng một phần diện tích cho con

Nội dung đề nghị tách thửa đất:

1. Phương án tách thửa dự kiến:

 • Diện tích dự kiến tách: Diện tích dự kiến tách ra
 • Ranh giới dự kiến của thửa đất mới: Mô tả chi tiết ranh giới của thửa đất mới

2. Mục đích sử dụng của thửa đất sau khi tách: 

Mục đích sử dụng của các thửa đất sau khi tách

Tài liệu kèm theo:

 • Sơ đồ/bản vẽ hiện trạng thửa đất
 • Bản sao giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất
 • Các tài liệu liên quan khác (nếu có)

Cam kết và chữ ký:

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin trong đơn này.

Lưu ý: Đơn phải được viết rõ ràng, không tẩy xoá, đảm bảo nội dung đầy đủ và đúng quy định pháp luật. Sau khi hoàn thiện, bạn có thể nộp đơn tới cơ quan có thẩm quyền để được xem xét và giải quyết.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng có thiết bị hỗ trợ như: máy GNSS RTK, máy toàn đạc điện tử, máy thuỷ bình,... để việc đo đạc tách thửa đất của bạn trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn.

Những lưu ý khi làm đơn tách thửa đất cho con

Hướng dẫn viết đơn tách thửa đất cho con chi tiết và chính xác nhất
Những lưu ý khi làm đơn tách thửa đất cho con

Khi thực hiện thủ tục tách thửa đất cho con, người nộp đơn cần lưu ý một số điểm quan trọng để đảm bảo quy trình diễn ra suôn sẻ.

 • Tuân thủ quy định của địa phương: Mỗi địa phương có thể có quy trình, hồ sơ và yêu cầu khác nhau đối với việc tách thửa đất. Vì vậy, trước khi bắt đầu, người nộp đơn cần tìm hiểu và tuân thủ quy định cụ thể tại nơi có thửa đất cần tách.
 • Đảm bảo sử dụng đất đúng mục đích: Khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới, người được tách thửa cần cam kết sử dụng đất đúng mục đích, không gây ảnh hưởng đến người khác. Điều này rất quan trọng để tránh vi phạm pháp luật về sử dụng đất đai.
 • Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ: Trước khi nộp hồ sơ, người nộp đơn cần rà soát kỹ các giấy tờ cần thiết. Điều này sẽ giúp tránh tình trạng bị từ chối do thiếu hồ sơ, gây chậm trễ không đáng có.
 • Thanh toán các khoản phí đúng hạn: Trong quá trình tách thửa, người nộp đơn cần thanh toán các khoản phí như phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn sẽ giúp tránh chậm trễ do chưa hoàn tất các khoản thanh toán.
 • Phối hợp chặt chẽ với cơ quan địa phương: Người nộp đơn nên liên hệ thường xuyên với cơ quan quản lý đất đai để theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ. Đồng thời, cung cấp các thông tin, tài liệu bổ sung khi cơ quan yêu cầu nhằm đẩy nhanh quá trình tách thửa.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn xin đo đạc lại diện tích đất theo quy định pháp luật

Mẫu đơn tách thửa đất cho con là bước quan trọng khi chuyển nhượng một phần diện tích đất cho con. Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, tuân thủ quy định pháp lý, và sử dụng đúng mẫu đơn là những yếu tố then chốt để hoàn tất thủ tục một cách chuyên nghiệp.

Mặc dù quy trình tách thửa đất có thể phức tạp, nhưng với sự hướng dẫn chi tiết và mẫu đơn đã được cung cấp, quý khách có thể hoàn thành các thủ tục một cách hiệu quả. Việt Thanh Group hy vọng rằng những thông tin đã chia sẻ sẽ giúp quý khách hoàn tất thành công việc tách thửa đất cho con, đạt được kết quả mong muốn.

>> Xem thêm dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa giá hợp lý, thủ tục nhanh chóng, chuyên nghiệp 

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hướng dẫn viết đơn tách thửa đất cho con chi tiết và chính xác nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá