Thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định

10/06/2024
105 lượt xem

Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện là một nhiệm vụ quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp của nhiều cấp quản lý khác nhau. Trong hệ thống quản lý nhà nước tại Việt Nam, Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp huyện đóng một vai trò then chốt, đảm bảo sử dụng và phát triển đất đai theo đúng quy hoạch và mục đích sử dụng đã được phê duyệt. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp huyện.

Căn cứ pháp luật

 • Luật đất đai 2013
 • Bộ luật dân sự 2015
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

Quy trình thực hiện các chức năng thẩm quyền quản lý đất đai uỷ ban nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân cấp huyện
Thẩm quyền đất đai của ubnd cấp huyện

Cơ sở pháp lý về quản lý đất đai của UBND cấp huyện

Theo điều 134 bộ luật hành chính năm 2015, Uỷ ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền quản lý đất đai trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật. Uỷ ban nhân dân cấp huyện có các chức năng và nhiệm vụ sau đây trong việc quản lý đất đai:

 • Xây dựng và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất đai.
 • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện.
 • Quản lý, sử dụng, cho thuê hoặc giao đất đai theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp phòng, chống vi phạm việc sử dụng đất đai.
 • Giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc quản lý đất đai trên địa bàn huyện.

Để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ này, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cần phải tuân thủ đúng quy trình và thủ tục quản lý đất đai theo quy định của pháp luật. Gồm có các bước như sau:

 • Lập kế hoạch và thực hiện đánh giá tác động môi trường để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai trên địa bàn huyện. Đánh giá tác động cũng giúp UBND cấp huyện đưa ra các biện pháp quản lý đất đai phù hợp với điều kiện và tiềm năng của địa phương.
 • Lập và phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đai huyện theo quy định tại Luật Quy hoạch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất đai để thiết lập khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư hoặc các dự án đầu tư xây dựng khác.
 • Tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đai theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Thực hiện công tác phân bổ, giao đất đai cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất đai theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 • Kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm quy hoạch và quy định pháp luật về đất đai.

Một số máy hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai như: máy GPS RTK, máy toàn đạc

>>>Xem thêm Bản đồ chuyên đề đất đai

Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong thẩm quyền quản lý đất đai uỷ ban nhân dân cấp huyện

Thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân cấp huyện
Thẩm quyền quản lý đất đai của ubnd cấp huyện

Thực trạng quản lý đất đai tại cấp huyện

Việc quản lý đất đai tại cấp huyện hiện nay vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được giải quyết và cải thiện. Một trong những điểm yếu của quản lý đất đai tại cấp huyện đó là việc chậm trễ trong việc hoàn thành các công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất đai để thiết lập khu đô thị mới, khu công nghiệp, khu dân cư hoặc các dự án đầu tư xây dựng khác.

Bên cạnh đó, việc không đảm bảo sự minh bạch và công khai trong quá trình thực hiện các công tác quản lý đất đai cũng góp phần làm gia tăng các tranh chấp liên quan đến việc sử dụng đất đai tại cấp huyện. Thông tin về quy hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch hỗ trợ tái định cư, kết quả kiểm tra về diện tích đất đai đang sử dụng… chưa được công bố rộng rãi và đầy đủ, dẫn đến việc người dân không biết rõ quy trình và thủ tục khi đăng ký sử dụng đất đai hay khi có tranh chấp về quyền sử dụng đất đai.

Những vấn đề đặt ra trong quản lý đất đai tại cấp huyện

Trước những thực trạng đang tồn tại, UBND cấp huyện cần phải xem xét và đề xuất các giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Các vấn đề cần được xử lý gồm:

 • Không đảm bảo tính minh bạch và công khai trong quản lý đất đai: Để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin liên quan đến quản lý đất đai, Uỷ ban nhân dân cấp huyện cần phải công bố đầy đủ và rõ ràng các thông tin về quy hoạch, kế hoạch hỗ trợ tái định cư, diện tích đất đai đang sử dụng và các biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm.
 • Thực hiện chậm trễ các công tác hỗ trợ tái định cư: UBND cấp huyện cần phải đưa ra các biện pháp để tăng cường tốc độ thực hiện các công tác hỗ trợ tái định cư, đảm bảo cho người dân được hưởng đầy đủ quyền lợi khi đất đai của họ được thu hồi để phát triển các dự án.
 • Thiếu sự liên kết giữa các cơ quan chuyên môn: Việc thiếu sự liên kết và thông tin giữa các cơ quan chuyên môn ở cấp huyện dẫn đến việc xảy ra những sai sót trong quản lý đất đai. Do đó, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan khác để đảm bảo tính toàn vẹn và minh bạch trong quản lý đất đai.
 • Thiếu hệ thống giám sát và kiểm tra định kỳ: Cần có sự phối hợp với các cơ quan kiểm tra như Thanh tra, Kiểm toán để đánh giá việc thực hiện quy hoạch và kế hoạch hỗ trợ tái định cư, từ đó đưa ra các biện pháp khắc phục và nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.
 • Thiếu tài nguyên và năng lực quản lý: UBND cấp huyện cần đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực để nâng cao năng lực và chuyên môn trong việc quản lý đất đai.

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp về thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân cấp huyện. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin các thẩm quyền quản lý đất đai và thông tin liên quan thì có thể truy cập Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thẩm quyền quản lý đất đai của ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định”

Your email address will not be published.

Đánh giá