Tìm hiểu về các bước biên tập bản đồ địa chính

28/05/2024
48 lượt xem

Biên tập bản đồ địa chính là quá trình quan trọng trong việc thành lập và cập nhật bản đồ địa chính. Để công tác này mang lại hiệu quả cao, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông tin trên bản đồ, người biên tập phải tuân theo quy trình, các bước biên tập bản đồ địa chính cụ thể. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu chi tiết về các bước biên tập bản đồ địa chính trong bài viết dưới đây nhé!

1. Bản đồ địa chính là gì? 

Địa chính là việc ghi lại và quản lý thông tin về vị trí, ranh giới, quyền sở hữu, số lượng, chất lượng và quyền sử dụng đất để tạo ra bản đồ địa chính. Bản đồ địa chính có vai trò như một màn hình thu nhỏ, ghi lại chính xác vị trí và ranh giới cũng như trạng thái pháp lý của các thửa đất, đồng thời thể hiện ghi chú, yếu tố đồ họa và phản ánh các đặc điểm khác thuộc lĩnh vực địa chính quốc gia.

Hiện nay, bản đồ địa chính được xây dựng bởi các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông qua hệ thống chặt chẽ, với sự đóng góp của cán bộ địa chính thuộc chuyên ngành đất đai từ cấp cơ sở xã, phường, thị trấn và được thống nhất trên toàn quốc.

Bản đồ địa chính tương đương như cuốn sổ đỏ của Nhà nước, cho phép các cơ quan có thẩm quyền có thể thống kê diện tích đất đai theo từng khu vực và trên cả nước. Từ đó thực hiện các công việc liên quan đến đất đai như thu thuế, đền bù và quy hoạch đất đai một cách thuận lợi. Đồng thời, nó cung cấp cơ sở pháp lý cho phòng Dân sự trong việc thực hiện các hồ sơ, thủ tục như thừa kế, thế chấp và chuyển nhượng hay các vấn đề tương tự.

Bản đồ địa chính
Biên tập bản đồ địa chính

2. Nội dung của bản đồ địa chính

Điều 8 trong Thông tư 25/2014/TT-BTNMT do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, nội dung của bản đồ địa chính được xác định bao gồm các yếu tố cơ bản và nội dung được thể hiện trên bản đồ.

a. Các yếu tố cơ bản

– Điểm chi tiết: Đây là các vị trí được đánh dấu bằng dấu mốc đặc biệt trên thực địa, bao gồm điểm độ cao Quốc gia các hạng, điểm khống chế tọa độ,  điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ có chôn mốc ổn định và các điểm khống chế ảnh ngoại nghiệp

– Đường: Được biểu diễn thông qua các đoạn thẳng, đường thẳng và đường cong nối các điểm với nhau trên thực địa. Yếu tố đường tạo thành lưới và khung bản đồ.

– Mốc giới quy hoạch: Trên bản đồ địa chính cần phải thể hiện đầy đủ mốc và chỉ giới quy hoạch, hành lang an toàn giao thông và hành lang bảo vệ đường điện cao thế.

– Thửa đất: Đây là yếu tố cơ bản của đất đai. Thửa đất được phân biệt bằng đường viền khép kín, nét liền theo hệ thống ký hiệu của bản đồ, được gọi là ranh giới.

– Các yếu tố tự nhiên hoặc nhân tạo trên thửa đất: Trong khu vực đô thị và khu vực của tổ chức Nhà nước giao đất/cho thuê đất, bản đồ địa chính chỉ thể hiện các công trình chính không bao gồm công trình tạm thời. Trong khu vực nông thôn, bản đồ địa chính sẽ không thể hiện các công trình xây dựng.

các bước biên tập bản đồ địa chính (1)
Nội dung của bản đồ địa chính

b. Nội dung thể hiện trên bản đồ địa chính

– Loại đất: Theo quy định của pháp luật, trên bản đồ địa chính cần phân loại từng thửa đất dựa theo mục đích sử dụng, ví dụ đất nông nghiệp hay đất chuyên dùng, đất ở đô thị, đất ở nông thôn và đất chưa sử dụng (hiện nay được phân thành 3 nhóm đất là: đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng).

– Công trình xây dựng trên đất: Trên bản đồ địa chính, các công trình xây dựng cố định trên đất như nhà ở, nhà làm việc… được thể hiện chính xác thông qua việc đánh dấu rõ ràng ranh giới của chúng.

– Công trình thủy lợi: Hệ thống ao hồ, sông, ngòi, kênh, mương… được đo đạc và vẽ trên bản đồ địa chính dựa trên mực nước cao nhất hoặc mực nước tại thời điểm đo, vẽ. Theo quy định pháp luật, nếu độ rộng của kênh, mương > 0,5mm, thì trên bản đồ cần vẽ 2 đường, còn nếu độ rộng < 0,5mm, thì chỉ cần vẽ một đường theo đường tim của chúng.

Khi đo vẽ trong khu dân cư, cần vẽ chính xác rãnh thoát nước công cộng. Sông, ngòi, kênh và mương trên bản đồ địa chính phải ghi chú tên riêng và hướng nước chảy.

3. Các bước biên tập bản đồ địa chính

Các bước biên tập bản đồ địa chính bao gồm:

Bước 1. Tiến hành thiết kế phương án kỹ thuật:  Đây là bước đầu tiên trong quy trình các bước biên tập bản đồ địa chính. Yêu cầu cần tìm hiểu kỹ về mục đích sử dụng của bản đồ, những tiêu chuẩn và quy định liên quan để đưa ra các phương án cụ thể cho quy trình thành lập bản đồ địa chính

Bước 2. Thiết kế lưới tọa độ địa chính các cấp. Trong bước này, người biên tập sẽ thiết kế lưới tọa độ và xác định thông số của lưới tọa độ tại các cấp khác nhau, ví dụ như tọa độ xã, tọa độ vùng và tọa độ thửa đất.

Bước 3. Đo đạc chi tiết các thông số thực địa. Tại bước này, người biên tập sử dụng các công cụ và phương pháp đo đạc để thu thập thông tin chi tiết về các yếu tố địa lý như địa chất, địa hình, thực vật, động vật và môi trường, cơ sở hạ tầng cũng như những yếu tố khác liên quan.

Bước 4. Biên soạn và lập bản đồ địa chính cơ sở. Trong bước này, dữ liệu thu thập được sẽ được sử dụng để tạo ra bản đồ địa chính. Quá trình này có thể bao gồm việc xử lý dữ liệu, tạo bản đồ địa chính và kiểm tra chất lượng của bản đồ.

Bước 5. Lên mực cho bản đồ địa chính gốc, sau đó đánh số thửa đất và thực hiện tính toán diện tích. Bước này bao gồm việc sử dụng các công cụ và phương pháp để lên mực cho bản đồ địa chính gốc, sau đó đánh số và tính diện tích cho các thửa đất trên bản đồ địa chính.

Bước 6. Biên tập lên bản đồ địa chính. Bước này sẽ bao gồm việc thực hiện công tác chỉnh sửa, cập nhật và bổ sung những thông tin trên bản đồ địa chính.

Bước 7. In ấn, lưu trữ, phát hành và sử dụng bản đồ địa chính. Bước này bao gồm việc in ấn, lưu trữ, phát hành và sử dụng bản đồ địa chính để đáp ứng những mục đích liên quan đến quản lý và sử dụng đất, quy hoạch

các bước biên tập bản đồ địa chính
Các bước biên tập bản đồ địa chính

>>> Thảo khảo bài viết liên quan: Tổng hợp phần mềm biên tập bản đồ địa chính tốt nhất hiện nay 

Bài viết trên đây, Việt Thanh Group đã cung cấp tới bạn những thông tin về các bước biên tập bản đồ địa chính. Hy vọng những chia sẻ này hữu ích với bạn đọc.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tìm hiểu về các bước biên tập bản đồ địa chính”

Your email address will not be published.

Đánh giá