Cách xử lý khi bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

22/05/2024
39 lượt xem

Hướng dẫn xử lý trường hợp cơ quan chức năng từ chối hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Sau khi nhận thông tin, người dân có thể khắc phuc, bổ sung hồ sơ hoặc khiếu nại quyết định (trong một số trường hợp).

từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

I. Căn cứ pháp lý

 1. Luật Đất đai năm 2013, đặc biệt là Điều 70 và 105.
 2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, đặc biệt là Điều 60 và 61.
 3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.
 4. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn Luật Đất đai.
 5. Quy định về việc từ chối hồ sơ

Khi cơ quan chức năng từ chối hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, họ phải tuân theo các quy định sau:

1. Thông báo bằng văn bản: Theo quy định tại Điều 70 của Luật Đất đai và Điều 61 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP, cơ quan chức năng phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ về việc từ chối. Thông báo này phải nêu rõ lý do từ chối và hướng dẫn cách khắc phục nếu có thể.

2. Lý do từ chối: Cơ quan chức năng chỉ được từ chối hồ sơ khi có căn cứ rõ ràng như:

 • Hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ theo quy định.
 • Thửa đất có tranh chấp chưa được giải quyết.
 • Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc vi phạm pháp luật về đất đai.
 • Các nguyên nhân khác theo quy định pháp luật.

>>> Tham khảo bài viết liên quan: Quy trình lập hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

III. Quy trình xử lý khi bị từ chối hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

1. Nhận thông báo từ chối:

 • Khi nhận được thông báo từ chối, người đề nghị cấp giấy chứng nhận cần đọc kỹ lý do từ chối và hướng dẫn khắc phục nếu có.

2. Khắc phục và bổ sung hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ bị từ chối do thiếu sót hoặc không hợp lệ, người đề nghị cấp giấy chứng nhận cần bổ sung các giấy tờ, thông tin còn thiếu và nộp lại hồ sơ cho cơ quan chức năng.
 • Nếu lý do từ chối liên quan đến tranh chấp đất đai, người đề nghị cấp giấy cần liên hệ với cơ quan giải quyết tranh chấp để giải quyết dứt điểm trước khi nộp lại hồ sơ.

3. Khiếu nại quyết định từ chối (nếu cần):

 • Nếu người đề nghị cấp giấy chứng nhận không đồng ý với quyết định từ chối của cơ quan chức năng, họ có quyền khiếu nại theo quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011.
 • Hồ sơ khiếu nại bao gồm đơn khiếu nại và các tài liệu liên quan, được gửi tới cơ quan đã ra quyết định từ chối hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan này.

IV. Căn cứ pháp lý cụ thể

1. Luật Đất đai năm 2013:

 • Điều 70: Quy định về trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.
 • Điều 105: Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
Hiểu rõ căn cứ pháp lý giúp người dân có được hướng xử lý khi bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP:

 • Điều 60: Hướng dẫn về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Điều 61: Quy định về từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT:

 • Quy định về hồ sơ địa chính và các biểu mẫu cần thiết.

Lưu ý khi xử lý vấn đề từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

 • Thời gian giải quyết khiếu nại: Thời gian giải quyết khiếu nại được quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, thông thường là 30-45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khiếu nại.
 • Hỗ trợ pháp lý: Người đề nghị cấp giấy chứng nhận có thể liên hệ với các tổ chức, cá nhân tư vấn pháp luật để được hỗ trợ trong quá trình khiếu nại hoặc giải quyết các vấn đề liên quan.

Như vậy, việc cơ quan chức năng từ chối hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp phải được thực hiện đúng quy trình, có lý do rõ ràng và người dân có quyền khiếu nại nếu thấy quyết định không hợp lý. Hy vọng những chia sẻ trên của Việt Thanh Group giúp cung cấp cho bạn các kiến thức liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp.

>> Tham khảo: Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cách xử lý khi bị từ chối cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp”

Your email address will not be published.

Đánh giá