Quy trình lập hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

22/05/2024
24 lượt xem

Công tác chuẩn bị lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp và quy trình thực hiện theo các căn cứ pháp lý, hướng dẫn chi tiết. Mời bạn cùng Việt Thanh Group tìm hiểu chi tiết.

cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

I. Căn cứ pháp lý

  1. Luật Đất đai năm 2013.
  2. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
  3. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.
  4. Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn Luật Đất đai.

II. Công tác chuẩn bị lập hồ sơ

1. Kiểm tra và chuẩn bị các giấy tờ cần thiết

 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất: Giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).
 • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của chủ sở hữu.
 • Hộ khẩu thường trú của người yêu cầu cấp giấy chứng nhận.

2. Lập đơn xin cấp giấy chứng nhận

Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo mẫu quy định tại Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.

3. Xác định ranh giới và đo đạc thửa đất

cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp
Các loại thiết bị máy móc hỗ trợ cho công tác cắm mốc giới thửa đất
 • Đo đạc lập bản đồ địa chính: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.

>> Tham khảo: Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

III. Quy trình thực hiện hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

1. Nộp hồ sơ

 • Hồ sơ được nộp tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi có đất.

2. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

 • Văn phòng Đăng ký đất đai: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.
 • Ủy ban nhân dân xã: Kiểm tra thực địa, xác minh nguồn gốc đất và tình trạng sử dụng đất.

3. Xác nhận và công khai thông tin

 • Ủy ban nhân dân xã: Xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận.
 • Niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã trong 15 ngày để lấy ý kiến của nhân dân.

4. Thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận

 • Văn phòng Đăng ký đất đai: Thẩm định hồ sơ sau khi nhận được ý kiến công khai.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Xem xét, ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

5. Trả kết quả

 • Thời hạn: Thông thường không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Địa điểm nhận kết quả: Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi nộp hồ sơ.

>>> Tham khảo: Quy trình đo vẽ và lập bản đồ địa chính – Các bước theo Luật Đất đai

Một số lưu ý

 • Phí, lệ phí: Theo quy định của từng địa phương.
 • Trường hợp tranh chấp đất đai: Cần giải quyết xong tranh chấp trước khi lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp: Bao gồm cả quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm rõ quy trình sẽ giúp bạn hoàn tất hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp một cách hiệu quả và nhanh chóng. Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, bạn nên liên hệ với cơ quan chức năng hoặc các chuyên gia tư vấn để được hỗ trợ kịp thời.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình lập hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp”

Your email address will not be published.

Đánh giá