Chi phí hợp thửa đất mới nhất năm 2024: Những điều cần biết

03/06/2024
93 lượt xem

Chi phí hợp thửa đất là tổng số tiền mà một người phải trả để sở hữu một mảnh đất cụ thể. Nó bao gồm không chỉ giá trị mua đất mà còn các khoản phí pháp lý, thuế và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về chi phí hợp thửa đất và các lệ phí hợp thửa đất năm 2024.

Căn cứ pháp lý

  • Luật đất đai 2013
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP

>>>Xem thêm Bản đồ địa chính

Chi phí hợp thửa đất năm 2024 là bao nhiêu?

Chi phí hợp thửa đất
Hình ảnh giấy tờ đất đai

Chi phí hợp thửa đất năm 2024 bao gồm: thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, các lệ phí khác. Dưới đây là thông tin chi tiết về khoản phí này:

Thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện thủ tục hợp thửa đất

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng, mua bán nhà đất sẽ được thực hiện theo thông tư số 113/2011/TT-BTC của bộ tài chính. Cụ thể:

Khi người nộp thuế kê khai đầy đủ các hóa đơn, chứng từ hợp pháp về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, các chi phí cải tạo đất, chi phí xây dựng… thuế suất sẽ được tính là 25%.

Trong trường hợp không có hóa đơn nhưng vẫn có chứng từ chứng minh được giá mua và các chi phí liên quan thì thuế suất phải đóng là 2% theo giá chuyển nhượng tách thửa đất. Nếu hợp đồng chuyển nhượng không ghi rõ giá chuyển nhượng hoặc có giá chuyển nhượng thấp hơn so với bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ của UBND cấp tỉnh đã quy định thì lệ phí sẽ tính theo bảng giá đất và lệ phí trước bạ tính theo quy định của UBND cấp tỉnh đề ra.

Một số trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân:

  • Những người có thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản giữa các thành viên trong gia đình.
  • Người có thu nhập do chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất và các loại tài sản khác gắn liền với đất ở của cá nhân nếu cá nhân chỉ có một nhà ở hay đất ở duy nhất.

Lệ phí trước bạ khi thực hiện thủ tục hợp thửa đất

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 45/2011/NĐ-CP:

Tiền nộp đất = (Diện tích đất) x (Giá đất) x (Lệ phí)

Trong đó:

  • Diện tích đất tính bằng m2
  • Giá đất theo bảng giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh nơi có đất.
  • Lệ phí 0,5%.

Các lệ phí khác khi thực hiện thủ tục hợp thửa đất

Chi phí hợp thửa đất
Giấy tờ đất đai
  • Lệ phí địa chính: 15.000 đồng.
  • Lệ phí thẩm định: 0.15% giá trị chuyển nhượng (tối thiểu là 100.000 đồng và tối đa là 5.000.000 đồng)

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp chi phí hợp thửa đất rõ ràng và chi tiết. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về chi phí và lệ phí hợp thửa đất thì có thể truy cập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chi phí hợp thửa đất mới nhất năm 2024: Những điều cần biết”

Your email address will not be published.

Đánh giá