Đinh mốc 3,5,8,10cm

Chất liệu A3 thép
Chiều dài 3 cm / 5 cm / 7 cm / 8 cm / 10 cm
Đường kính 9 mm
Yêu cầu báo giá