ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA

kỹ sư Trịnh Huy Cường

KỸ SƯ : TRỊNH HUY CƯỜNG

Tôi là Trịnh Huy Cường. Hiện nay, tôi là Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Thanh.

Tốt nghiệp Học viện Nông Nghiệp Việt Nam

 • 5 năm kinh nghiệm trong đo đạc và lập bản đồ địa chính, địa hình.
 • 5 năm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo đạc chính hãng.
 • Hotline: 0828.965.888
 • Zalo: 0828.965.888
 • Facebook: https://www.facebook.com/huycuong1403
Xem thêm
Nguyễn Cao Cường

KỸ SƯ : NGUYỄN CAO CƯỜNG

Tôi là Nguyễn Cao Cường. Hiện nay, tôi là Giám đốc Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Thanh.

Tốt nghiệp trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường

 • 5 năm kinh nghiệm trong đo đạc và lập bản đồ địa chính, địa hình.
 • 5 năm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo đạc chính hãng.
 • Hotline: 0828.965.888
 • Zalo: 0828.965.888
 • Facebook: https://www.facebook.com/huycuong1403
Xem thêm
Lê đình quân

KỸ SƯ : LÊ ĐÌNH QUÂN

Tôi là LÊ ĐÌNH QUÂN. Hiện nay, tôi là Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Thanh.

Tốt nghiệp Trường Đại học Mỏ – Địa chất

 • 5 năm kinh nghiệm trong đo đạc và lập bản đồ địa chính, địa hình.
 • 5 năm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo đạc chính hãng.
 • Hotline: 0828.965.888
 • Zalo: 0828.965.888
 • Facebook: https://www.facebook.com/huycuong1403
Xem thêm
Vinh Aloha

KỸ SƯ : LÊ THÚC VINH

Tôi là Lê Thúc Vinh. Hiện nay, tôi là Phó Phòng kỹ thuật Công ty Cổ phần Tập Đoàn Việt Thanh.

Tốt nghiệp trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường

 • 5 năm kinh nghiệm trong đo đạc và lập bản đồ địa chính, địa hình.
 • 5 năm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo đạc chính hãng.
 • Hotline: 0828.965.888
 • Zalo: 0828.965.888
 • Facebook: https://www.facebook.com/huycuong1403
Xem thêm
kỹ sư Trịnh Huy Cường

TRỊNH HUY CƯỜNG
COFOUDER VT GROUP

Nguyễn Cao Cường

NGUYỄN CAO CƯỜNG
KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

Kỹ sư lê đình quân

LE ĐÌNH QUÂN
KỸ SƯ TRẮC ĐỊA

Lê Thúc Vinh

LÊ THÚC VINH
KỸ SƯ TRẮC ĐỊA