Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất chuẩn nhất

26/06/2024
72 lượt xem

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất hiện nay chính là mẫu Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai được ban hành tại Thông tư 34/2014/TT-BTNMT.

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Mẫu số 01/PYC

(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: ……… Giờ … phút, ngày …/…/… Quyển số …….. Số thứ tự ……………

Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

………., ngày ….. tháng ….. năm ………

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI

Kính gửi: …………………………………………………………..

 1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:

………………………………………………………………………………………………………………….

Đại diện là ông (bà) ……………………………. Số CMTND/Hộ chiếu …………………

cấp ngày …../…../……. tại ……………………; Quốc tịch ………………………………….

 1. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Số điện thoại ……………………; fax …………………; E-mail: ………………………. ;
 2. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số ………………………………, địa chỉ

Đánh dấu “X” vào nội dung cần cung cấp thông tin):

□ Thửa đất 1

□ Người sử dụng đất 2

□ Quyền sử dụng đất

□ Tài sản gắn liều với đất

□ Tình trạng pháp lý

□ Lịch sử biến động

□ Quy hoạch sử dụng đất

□ Trích lục bản đồ

□ Trích sao GCNQSDĐ

□ Giao dịch đảm bảo

□ Hạn chế về quyền

□ Giá đất

 

□ Tất cả thông tin trên

 1. Mục đích sử dụng dữ liệu:

………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả: ………………………………… bộ
□ Bản giấy sao chụp

□ Gửi EMS theo địa chỉ

□ Nhận tại nơi cung cấp

□ Fax

□ Lưu trữ điện tử USB, CD

□ Email

 1. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
  NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

 1 Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.

2 Dữ liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.  

Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội ngày càng mạnh mẽ, thông tin quy hoạch sử dụng đất đóng vai trò quan trọng không chỉ với các nhà đầu tư mà còn với người dân. Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất chính xác và kịp thời giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn và hiệu quả hơn trong việc sử dụng đất đai.

mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất
Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

>> Tải mẫu đơn: Tại đây

Lợi ích của việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

1. Hỗ trợ quyết định đầu tư

Thông tin quy hoạch sử dụng đất cung cấp cái nhìn tổng quan về kế hoạch phát triển của khu vực. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện các khu vực tiềm năng để đầu tư, từ đó đưa ra quyết định chính xác và kịp thời.

2. Đảm bảo tính pháp lý

Nắm rõ thông tin quy hoạch sử dụng đất giúp người dân và doanh nghiệp tránh được các rủi ro pháp lý khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai. Bạn sẽ biết rõ khu vực nào được phép xây dựng, khu vực nào không, và các quy định khác liên quan đến sử dụng đất.

3. Bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất

Cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất giúp người sử dụng đất hiểu rõ hơn về quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó bảo vệ quyền lợi chính đáng và tránh các tranh chấp không đáng có.

Bạn có thể sử dụng các thiết bị đo đạc chuyên dụng như máy toàn đạc điện tử, máy GPS cầm tay, máy GNSS RTK,… để đo đạc lại đất trước khi thay đổi thông tin quy hoạch sử dụng đất

>> Xem thêm: Ứng dụng máy GPS RTK trong đo đạc địa chính hiện nay

Cơ quan cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Về thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất, tại Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

 • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở Trung ương: Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai thuộc Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai ở địa phương: Văn phòng đăng ký đất đai.

Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.

>> Xem thêm: Cách thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Cách nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất

Theo Điều 12 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, việc nộp đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất được thực hiện theo một trong các phương thức sau:

 1. Nộp trực tiếp tại cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai
 2. Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện
 3. Gửi qua thư điện tử hoặc qua cổng thông tin đất đai
mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất
Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Lưu ý về thời hạn cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất:

 • Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
 • Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.

Trường hợp nào không được cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất?

Theo Điều 13 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT, có một số trường hợp người dân sẽ bị từ chối cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất. Những trường hợp này thường liên quan đến việc không tuân thủ các quy định về mẫu đơn, mục đích sử dụng dữ liệu và nghĩa vụ tài chính. Dưới đây là chi tiết các trường hợp cụ thể:

1. Nội dung đơn không rõ ràng hoặc yêu cầu thông tin bí mật

Nếu mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất có nội dung không rõ ràng, cụ thể, hoặc yêu cầu cung cấp dữ liệu thuộc phạm vi bí mật nhà nước không đúng quy định, thì đơn đề nghị sẽ bị từ chối. Điều này đảm bảo rằng chỉ những yêu cầu rõ ràng và hợp lý mới được xem xét và xử lý.

2. Thiếu chữ ký và dấu xác nhận

Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất cần phải có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức. Đối với cá nhân, đơn đề nghị phải có chữ ký, tên và địa chỉ cụ thể. Nếu thiếu các thông tin này, đơn đề nghị sẽ không được chấp nhận. Điều này giúp xác minh tính hợp lệ và trách nhiệm của người yêu cầu.

3. Mục đích sử dụng dữ liệu không phù hợp

Mục đích sử dụng dữ liệu quy hoạch sử dụng đất phải phù hợp theo quy định của pháp luật. Nếu mục đích sử dụng dữ liệu không rõ ràng hoặc không hợp pháp, yêu cầu sẽ bị từ chối. Điều này giúp ngăn chặn việc sử dụng thông tin quy hoạch vào các mục đích trái pháp luật hoặc không đúng quy định.

4. Không thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định. Nếu không hoàn thành các khoản phí liên quan, yêu cầu sẽ không được xử lý. Việc này đảm bảo rằng chi phí cho việc cung cấp và xử lý thông tin được chi trả đầy đủ và hợp lý.

Việc cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất là một dịch vụ quan trọng, giúp người dân và các tổ chức nắm bắt được kế hoạch sử dụng đất của khu vực mình quan tâm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch và hợp pháp, người yêu cầu phải tuân thủ đầy đủ các quy định về nội dung đơn, mục đích sử dụng dữ liệu và nghĩa vụ tài chính. Hiểu rõ các trường hợp không được cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn và đảm bảo yêu cầu của mình được chấp nhận và xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất chuẩn nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá