Hướng dẫn việc khai nhận thừa kế và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế

24/05/2024
59 lượt xem

Hướng dẫn việc khai nhận thừa kế và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế tuân thủ theo pháp lý, đầy đủ hồ sơ quy định.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế

I. Căn cứ pháp lý

 1. Luật Đất đai năm 2013
 2. Bộ luật Dân sự năm 2015
 3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 4. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính
 5. Nghị định số 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thủ tục khai nhận thừa kế

II. Chuẩn bị hồ sơ khai nhận thừa kế và đăng ký quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ khai nhận thừa kế

Để khai nhận thừa kế quyền sử dụng đất, người thừa kế cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 1. Giấy chứng tử của người để lại di sản.
 2. Giấy tờ chứng minh quan hệ thừa kế (ví dụ: Giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn, sổ hộ khẩu).
 3. Di chúc (nếu có).
 4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của người để lại di sản.
 5. CMND/CCCD/Hộ chiếu và sổ hộ khẩu của người thừa kế.

2. Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất

Sau khi khai nhận thừa kế, người thừa kế cần chuẩn bị các giấy tờ sau để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

 1. Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo mẫu số 09/ĐK (Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).
 2. Văn bản khai nhận di sản thừa kế hoặc văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế đã công chứng hoặc chứng thực.
 3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 4. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ hộ khẩu của người thừa kế.

>> Tham khảo: Dịch vụ làm sổ đỏ tại Thanh Hóa

III. Quy trình thực hiện đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế

1. Khai nhận thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người thừa kế chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ đã nêu ở mục II.1.
 2. Nộp hồ sơ: Người thừa kế nộp hồ sơ tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc Văn phòng công chứng).
 3. Công chứng văn bản khai nhận thừa kế: Công chứng viên kiểm tra hồ sơ, lập và công chứng văn bản khai nhận thừa kế. Nếu có nhiều người thừa kế, công chứng viên sẽ lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế.
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế
Khai nhận thừa kế tại tổ chức hành nghề công chứng

2. Đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai

 1. Chuẩn bị hồ sơ: Người thừa kế chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ đã nêu ở mục II.2.
 2. Nộp hồ sơ: Người thừa kế nộp hồ sơ tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.
 3. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
  • Văn phòng Đăng ký đất đai tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, họ sẽ tiếp tục xử lý. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, người thừa kế sẽ được hướng dẫn bổ sung.
 4. Đo đạc và xác minh (nếu cần):
  • Nếu thửa đất chưa có bản đồ địa chính hoặc cần chỉnh lý, Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ tiến hành đo đạc, xác minh thực địa.
 5. Thẩm định và cập nhật thông tin:
  • Văn phòng Đăng ký đất đai thẩm định hồ sơ, cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.
 6. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
  • Sau khi thẩm định, Văn phòng Đăng ký đất đai trình Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu là đất của hộ gia đình, cá nhân) hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường (nếu là đất tổ chức) ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người thừa kế.
 7. Trả kết quả:
  • Văn phòng Đăng ký đất đai trả kết quả cho người thừa kế tại nơi nộp hồ sơ.

IV. Thời gian giải quyết và phí, lệ phí

 1. Thời gian giải quyết:
  • Theo quy định, thời gian giải quyết thủ tục đăng ký biến động đất đai là không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người thừa kế).
 2. Phí và lệ phí:
  • Người thừa kế phải nộp các khoản phí, lệ phí liên quan như: phí công chứng văn bản khai nhận thừa kế, lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và lệ phí địa chính.

Kết luận

Việc khai nhận thừa kế và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đòi hỏi người thừa kế chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và thực hiện đúng quy trình pháp luật. Việc khai nhận thừa kế cần được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng, sau đó đăng ký quyền sử dụng đất tại Văn phòng Đăng ký đất đai hoặc bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Người thừa kế cần nộp đầy đủ các khoản phí, lệ phí liên quan và có thể tham khảo, nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng hoặc dịch vụ tư vấn pháp lý nếu cần thiết.

Hy vọng những thông tin Việt Thanh Group cung cấp trên hữu ích với bạn!

>>> Tham khảo bài viết liên quan: Quy trình lập hồ sơ cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hướng dẫn việc khai nhận thừa kế và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế”

Your email address will not be published.

Đánh giá