Quy trình đo vẽ và lập bản đồ địa chính – Các bước theo Luật Đất đai

22/04/2024
519 lượt xem

Quy trình đo đạc, lập bản đồ địa chính có ý nghĩa cực kì quan trọng trong việc xác nhận quyền sử dụng đất và các yếu tố có liên quan trên đất đai. Vì thế, để hiểu rõ hơn về quy trình đo đạc bản đồ địa chính là bước quan trọng tạo cơ sở nền tảng dữ liệu cho các công tác địa chính khác đạt kết quả. Bài viết dưới đây của Việt Thanh Group sẽ cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích về quy trình  đo bản vẽ và lập bản đồ địa chính theo đúng thủ tục được căn cứ trong Luật Đất đai.

lập bản đồ địa chính

Nguyên tắc đo đạc và lập bản đồ địa chính căn cứ theo luật Đất đai 2013 

Trước khi đo đạc chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với chính quyền địa phương và yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (có thể cung cấp bản sao không cần công chứng) cùng với người sử dụng đất lân cận xác định ranh giới thửa đất và cắm mốc giới bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ tại các khúc cua của đường ranh giới thửa đất.

Đồng thời, phải lập bản mô tả ranh giới sử dụng đất để phục vụ công tác đo đạc, bản vẽ chi tiết thửa đất. Bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất đối với từng thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các trường hợp sau đây không phải lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất:

 • Thửa đất đã có văn bản thỏa thuận hoặc văn bản xác định ranh giới, mốc giới sử dụng đất nhưng ranh giới thửa đất không thay đổi.
 • Thửa đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
 • Thửa đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản có bờ ổn định là ranh giới chung của các thửa.

Đối với các trường hợp không phải thuyết minh ranh giới, mốc giới sử dụng đất nêu trên thì phải thông báo công khai bản vẽ và lập biên bản thông báo công khai này theo đúng Quy định.

 • Trường hợp có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết theo quy định của pháp luật về đất đai và kết quả đo đạc ranh giới thửa đất. giải quyết tranh chấp đó.
 • Trường hợp trong thời gian đo đạc trên địa bàn chưa giải quyết xong tranh chấp thì thực hiện đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng và đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả hiện trạng thực tế của phần tranh chấp. đất. hai bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để giải quyết tranh chấp.

lập bản đồ địa chính

Các phép đo chi tiết:

 • Đo vẽ ranh giới sử dụng đất của các chủ sử dụng đất.
 • Sau khi bản đồ địa chính được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc in kết quả đo đạc địa chính thửa đất theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này và giao cho người sử dụng đất. kiểm tra và làm hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận hoặc đăng ký thay đổi theo quy định. Trường hợp phát hiện kết quả đo đạc địa chính thửa đất có sai sót thì người sử dụng đất thông báo cho đơn vị đo đạc để kiểm tra, chỉnh lý, bổ sung.
 • Trường hợp thửa đất đã được cấp Giấy chứng nhận không có biến động về sử dụng đất mà người sử dụng đất không có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận thì chấp nhận. Người sử dụng đất xác nhận kết quả đo đạc địa chính thửa đất và trả lại cho đơn vị đo đạc để làm căn cứ lập hồ sơ địa chính.
 • Bản đồ địa chính sau khi được nghiệm thu cấp đơn vị thi công, đơn vị đo đạc được tổ chức kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

>> Xem thêm Đo đạc lập bản đồ địa chính là gì? Tổng hợp thông tin từ A -Z

lập bản đồ địa chính

Các bước đo vẽ trong quy trình đo đạc địa chính

 • Bước 1: Xác định mục đích của việc đo đạc địa chính.

Người đo đạc cần phối hợp với người sử dụng đất để xác định nhiệm vụ đo đạc các giấy tờ cần thiết và quy trình thực hiện đo đạc cụ thể như: đo đạc dồn điền đổi thửa, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, phân giới, tranh chấp…

 • Bước 2: Thu thập số liệu phục vụ công tác đo đạc địa chính.

Điều tra viên phải yêu cầu người sử dụng đất cung cấp các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và thửa đất (có thể cung cấp bản sao không cần công chứng) như chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ …

 • Bước 3: Xác định ranh giới thửa đất thực tế và đánh dấu vị trí trên bản đồ.

Trong bước này, cần xác định ranh giới, mốc giới của thửa đất và cắm mốc giới bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ tại các điểm mốc giới và điểm quay đầu (điểm gãy) của ranh giới khu đất. thửa đất, sau đó xác định Vị trí thửa đất trên bản đồ đối chiếu.

Lưu ý: Việc lập bản thuyết minh ranh giới thửa đất cần ghi rõ địa chỉ thửa đất liền kề, mục đích đo vẽ để phục vụ công tác gia đình cũng như hoàn thiện hồ sơ pháp lý trình các cơ quan chức năng. sự ủy quyền.

 • Bước 4: Đo đạc hiện trường.

Tiến hành sử dụng các thiết bị máy móc bao gồm: thước kẻ, máy đo khoảng cách, máy toàn đạc điện tử, để đo đạc các vị trí trên ranh đất một cách chính xác nhất.

 • Bước 5: So sánh tài liệu cũ.

So sánh với các tài liệu cũ như tiêu đề, tài liệu 299, bản đồ địa chính 02, các tài liệu bản đồ địa chính mới khác.

 • Bước 6: Xác nhận bộ tứ và chính chủ.

Kết quả đo đạc, tập hợp hồ sơ pháp lý, kỹ thuật của thửa đất, xác nhận với chủ sở hữu chuẩn bị nộp hồ sơ.

 • Bước 7: Gửi đơn đăng ký của bạn.

Sau khi kiểm tra lần cuối, nếu không phát hiện sai sót về mặt kỹ thuật và pháp lý của thửa đất thì cán bộ đo đạc sẽ tiến hành trình cơ quan có thẩm quyền và nhận giấy hẹn nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

>> Xem thêm Chi phí đo đạc địa chính là bao nhiêu? Giá thuê đơn vị đo đạc địa chính

Thủ tục thành lập cơ sở phân định vẽ bản đồ địa chính

Việc tạo bản đồ gốc rất tốn kém về tiền bạc và sức lực. Do đó, một số phương pháp được sử dụng trong thực tế để thiết lập cơ sở dữ liệu bản đồ bao gồm:

 • Vậy vẽ trực tiếp tại địa chỉ.
 • Sử dụng hình ảnh hàng không kết hợp đo vẽ trực tiếp tại địa chỉ thực.
 • Vẽ và biên tập dựa trên bản đồ địa hình có thông tin tỷ lệ và công tác đo vẽ bổ sung.

Mỗi phương pháp địa chỉ cơ bản đòi hỏi những điều kiện cũng như phương tiện kỹ thuật khác nhau. Căn cứ vào địa hình, máy móc thiết bị, nguồn nhân lực cũng như hình ảnh kinh tế xã hội để lựa chọn phương pháp đo phù hợp cho từng khu vực.

lập bản đồ địa chính

Lập hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Đơn vị đo lường phối hợp với cơ quan chức năng, cơ sở dữ liệu chính quy tại nơi đăng ký; phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách cấp, đổi chứng chỉ sau đo đạc, bản đồ, địa chỉ thay thế tài liệu đo đạc cũ.

Hồ sơ đăng ký, cấp đổi giấy chứng nhận đơn vị đo đạc và bản đồ chính (hồ sơ đơn vị) hướng dẫn sử dụng đất. Hồ sơ thiết lập đơn vị có trách nhiệm tiếp nhận và xác nhận đầy đủ các tính năng, hướng dẫn bổ sung và thiết lập lại hồ sơ (nếu cần).

Thổ nhưỡng sau dùng để chứng chứng, không có biến về công dụng sử dụng hoặc có biến về diện tích, quy mô đất nhưng không biến về thế đất. nhưng bề mặt đã từng sử dụng để sử dụng để tiếp đất.

Đơn vị lập hồ sơ lập danh sách người sử dụng đất đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cho từng khu phố, tên các chủ sở hữu trong danh sách sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Bài viết trên đây đã giúp bạn đọc có thêm thông tin về quy trình đo đạc bản vẽ và lập bản đồ địa chính. Việt Thanh Group hiện nay là đơn vị nhập khẩu và phân phối các thiết bị đo đạc chính hãng: Máy thuỷ bình, máy toàn đạc, máy GPS RTK…đến từ nhiều thương hiệu nổi tiếng trên Thế giới như: Hi-Target (Trung Quốc), Satlab (Thuỵ Điển)… cho kết quả đo chính xác.

Quý khách hàng quan tâm đến các thiết bị đo đạc phục vụ cho việc khảo sát địa chính và lập bản đồ địa chính hãy liên hệ ngay cho Việt Thanh Group để được tư vấn loại máy phù hợp và giá thành hợp lý.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy trình đo vẽ và lập bản đồ địa chính – Các bước theo Luật Đất đai”

Your email address will not be published.

Đánh giá