Hồ sơ khảo sát xây dựng gồm những gì?

23/05/2024
123 lượt xem

Hồ sơ khảo sát xây dựng là tập hợp các tài liệu, bản vẽ, số liệu thu thập được trong quá trình khảo sát địa chất, địa hình, môi trường,… phục vụ cho việc lập thiết kế thi công công trình xây dựng. Hồ sơ khảo sát xây dựng đầy đủ và chính xác sẽ giúp cho việc thiết kế thi công công trình được an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí.

Những tài liệu cần có trong hồ sơ khảo sát xây dựng

Hồ sơ khảo sát xây dựng gồm những gì được quy định tại Phụ lục III Thông tư 26/2026/TT-BXD về chất lượng và bảo trì công trình xây dựng:

 1. Nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát, báo cáo khảo sát xây dựng công trình:
 • Nhiệm vụ khảo sát: Xác định mục tiêu, nội dung, phạm vi, yêu cầu và phương pháp khảo sát cho từng hạng mục công trình.
 • Phương án kỹ thuật khảo sát: Chi tiết hóa phương pháp thực hiện, thiết bị (máy GPS RTK, máy toàn đạc điện tử,…), nhân lực, kinh phí,… cho từng hạng mục khảo sát.
 • Báo cáo khảo sát xây dựng công trình: Tóm tắt kết quả khảo sát, đánh giá, phân tích và đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho công trình.hồ sơ khảo sát xây dựngMẫu báo cáo kết quả xây dựng
 1. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng:
 • Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Nội dung ghi rõ tên công trình, chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát, thời gian khảo sát, kết quả khảo sát,…
 1. Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế xây dựng; quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật xây dựng công trình kèm theo:
 • Kết quả thẩm tra, thẩm định thiết kế: Do cơ quan thẩm tra, thẩm định thiết kế có thẩm quyền thực hiện.
 • Quyết định phê duyệt thiết kế: Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: Bao gồm bản vẽ thiết kế, thuyết minh thiết kế, dự toán chi phí,…
 • Chỉ dẫn kỹ thuật: Hướng dẫn thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình.
 1. Văn bản thông báo chấp thuận nghiệm thu thiết kế xây dựng công trình:
 • Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Nội dung ghi rõ tên công trình, chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, thời gian thẩm định thiết kế, kết quả thẩm định thiết kế,…
 1. Các văn bản, tài liệu, hồ sơ khác có liên quan:
 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Giấy phép khảo sát xây dựng.
 • Hợp đồng khảo sát xây dựng.
 • Biên bản nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
 • Các tài liệu, văn bản liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng,…

>>> Tham khảo: Cách bóc tách khối lượng bản vẽ xây dựng đơn giản và hiệu quả

Tầm quan trọng của hồ sơ khảo sát xây dựng

Hồ sơ khảo sát xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn và hiệu quả cho công trình xây dựng. Cụ thể:

 • Cung cấp thông tin về điều kiện địa chất, địa hình, môi trường,… cho việc lập thiết kế thi công công trình.
 • Giúp xác định các yếu tố nguy hiểm tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến công trình trong quá trình thi công và sử dụng.
 • Đề xuất các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện địa chất, địa hình, môi trường,…
 • Giúp tiết kiệm chi phí thi công và bảo trì công trình.
hồ sơ khảo sát xây dựng
Hồ sơ khảo sát xây dựng đóng vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn cho công trình

Lưu ý về hồ sơ khảo sát xây dựng

 • Nội dung cụ thể của hồ sơ khảo sát xây dựng có thể thay đổi tùy theo loại hình, quy mô và yêu cầu của từng công trình.
 • Các tài liệu trong hồ sơ khảo sát xây dựng cần được lập theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Nhà thầu khảo sát cần có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm relevant để thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

>>> Tham khảo: Mẫu báo cáo kết quả khảo sát địa hình chuẩn nhất

Hồ sơ khảo sát xây dựng là một phần quan trọng trong quá trình thi công công trình xây dựng. Cần đảm bảo hồ sơ khảo sát xây dựng đầy đủ, chính xác để đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho công trình. Bạn có thể đọc các tin tức liên quan về hồ sơ khảo sát xây dựng ở trên trang của Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh (Việt Thanh Group). 

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hồ sơ khảo sát xây dựng gồm những gì?”

Your email address will not be published.

Đánh giá