Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình cập nhật đúng nhất

31/05/2024
75 lượt xem

Một trong những khâu cơ bản của quá trình hoàn thiện công trình xây dựng là tư vấn khảo sát địa hình, địa điểm dự kiến xây dựng công trình. Để quá trình khảo sát địa hình đạt kết quả, trước khi tiến hành cần có mẫu hợp đồng khảo sát địa hình để quy định quyền lợi ích, và trách nhiệm của các bên liên quan. Vậy mẫu hợp đồng khảo sát địa hình đầy đủ có những gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Việt Thanh Group.

hợp đồng khảo sát địa hình

Hợp đồng khảo sát địa hình gồm có những gì?

mẫu hợp đồng khảo sát địa hình là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền, nghĩa vụ.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 138 Luật Xây dựng năm 2014 quy định cụ thể:

“Hợp đồng khảo sát địa hình, xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng.”

Theo Điều 3 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì hợp đồng tư vấn xây dựng là một trong những loại hợp đồng xây dựng: “Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng”.

Như vậy, hợp đồng khảo sát địa hình, địa điểm dự kiến xây dựng công trình là một loại hợp đồng xây dựng, trong đó bên chủ đầu tư và nhà thầu thỏa thuận với nhau để thực hiện công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng cụ thể ở đây là tư vấn khảo sát địa hình, địa điểm dự kiến xây dựng công trình. Bên nhà thầu đảm bảo thực hiện hoàn thành công việc, bên chủ đầu tư sẽ trả tiền cho bên nhà thầu.

>> Xem thêm Quy định khảo sát địa hình cập nhật mới nhất

hợp đồng khảo sát địa hình
Quy định về hợp đồng khảo sát địa hình

Đặc điểm của hợp đồng khảo sát địa hình

Hợp đồng khảo sát địa hình là một hợp đồng xây dựng và nó có các đặc điểm cơ bản của hợp đồng dân sự:

  • Tính thỏa thuận: Hợp đồng trước hết phải là một thỏa thuận có nghĩa là hợp đồng phải chứa đựng yếu tố tự nguyện khi giao kết nó phải có sự trùng hợp ý chí của các bên. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng, tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.
  • Về chủ thể tham gia hợp đồng: Chủ thể giao kết phải có ít nhất từ hai bên trở lên, các chủ thể khi giao kết, thực hiện hợp đồng đều phải có tư cách chủ thể tức là phải đáp ứng các Điều kiện theo quy định của pháp luật đối với một chủ thể của quan hệ dân sự (ví dụ: nếu chủ thể là cá nhân thì phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự…);
  • Mục đích hướng tới của các bên khi tham gia hợp đồng khảo sát địa hình là để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Ngoài các đặc điểm chung trên, hợp đồng khảo sát địa hình, địa điểm dự kiến xây dựng công trình có một số đặc điểm riêng khác biệt sau:

  • Về chủ thể có quyền trong hợp đồng khảo sát địa hình bao gồm bên giao thầu và bên nhận thầu: theo đó bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà thầu chính; bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính, bên nhận thầu có thể là liên danh các nhà thầu (Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP).
  • Hình thức của hợp đồng: Hợp đồng khảo sát địa đình được lập thành văn bản và được ký kết bởi người đại diện đúng thẩm quyền theo pháp luật của các bên tham gia hợp đồng. Trường hợp một bên tham gia hợp đồng là tổ chức thì bên đó phải ký tên, đóng dấu theo quy định của pháp luật

>> Xem thêm Đề cương khảo sát địa hình chính xác nhất

hợp đồng khảo sát địa hình
Mục đích của hợp đồng khảo sát địa hình là gì

Mục đích của hợp đồng khảo sát địa hình

  • Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình là đáp ứng nhu cầu của bên chủ đầu tư và bên nhà thầu, một bên muốn tư vấn khảo sát địa hình, địa điểm dự kiến xây dựng công trình, một bên sẽ nhận được tiền khi hoàn thành hợp đồng.

Mẫu hợp đồng hợp đồng khảo sát địa hình là cơ sở ghi nhận sự thỏa thuận của hai bên về những yêu cầu công việc mà bên nhà thầu đáp ứng, cũng như những lưu ý mà bên chủ đầu tư đưa ra.

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình là cơ sở pháp lý ràng buộc, ghi nhận quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trên cơ sở thỏa thuận và tuân theo đúng quy định pháp luật.

Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình, căn cứ mục đích và địa điểm cần khảo sát đây là cơ sở ghi nhận hình thức giải quyết tranh chấp giữa hai bên nếu có tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, đồng thời quy định thời gian có hiệu lực của hợp đồng một cách rõ ràng.

>> Tải mẫu hợp đồng khảo sát địa hình miễn phí:hợp đồng khảo sát địa hình

Bài viết trên đây của Việt Thanh Group đã cung cấp kiến thức về hợp đồng khảo sát địa hình đúng chuẩn. Việt Thanh Group là đơn vị cung cấp các thiết bị đo đạc chính hàng đến từ các thương hiệu như Hi-Target, Satlab...Quý khách hàng có nhu cấu vui lòng liên hệ và hỗ trợ báo giá nhanh nhất.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu hợp đồng khảo sát địa hình cập nhật đúng nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá