Mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đầy đủ nhất

22/05/2024
143 lượt xem

Khảo sát địa hình là quy trình quan trọng bắt buộc bất kỳ kỹ sư nào cũng phải hoàn thiện để làm cơ sở lập phương án thi công và theo dõi tiến độ dự án. Trong đó, để đạt được kết quả cao khi khảo sát địa hình các kỹ sư cũng cần chuẩn bị đầy đủ mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình. Vậy mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình có những gì? Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình

Tại sao cần phải lập mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình?

Mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình là văn bản đầy đủ và chi tiết đề ra phương án khảo sát địa hình giúp các kỹ sư hiểu hơn về kết cấu địa chất, phân tầng các lớp tại khu vực địa hình cần khảo sát.

Một mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đúng là thể hiện được một số yếu tố sau:

 • Chọn kiểu nền móng hợp lý
 • Xác định điều kiện cấu trúc địa chất
 • Xác định hiện trạng địa hình, địa vật, cao độ
 • Xác định tầng đất chịu tải tốt để tính toán phương án móng hợp lý
 • Đưa ra số liệu khảo sát địa chất cho thiết kế

>> Xem thêm Mẫu biên bản nghiệm thu khảo sát địa hình mới nhất

Mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình được căn cứ theo quy định pháp lý nào?

Dưới đây là một số văn bản pháp luật quy định về nhiệm vụ khảo sát địa hình trong thi công xây dựng, cầu đường. Do đó, để mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đúng và đầy đủ các kỹ sư cũng cần căn cứ vào các văn bản sau đây:

 • Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
 • Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/07/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 • Căn cứ Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây Dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.

>> Xem thêm Cách tính chi phí khảo sát địa hình theo nghị định mới

mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình
Mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình áp dụng theo những văn bản pháp lý nào

Tiêu chuẩn áp dụng trong mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình cụ thể đối với từng lĩnh vực

Khảo sát hiện trường

 • Quy trình khảo sát đường ô tô : 22 TCN 263 – 2000
 • Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ô tô đắp trên nền đất yếu: 22 TCN 262 – 2000
 • Quy trình khoan thăm dò địa chất ban hành kèm theo quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2000 của bộ GTVT : 22TCN 259 – 2000
 • Nhà cao tầng – Công tác khảo sát địa kỹ thuật : TCVN 9363 – 2012
 • Đất xây dựng, lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu: TCVN 2683 – 2012
 • Đất xây dựng, phương pháp thí nghiệm hiện trường, xuyên tiêu chuẩn : TCVN 9351 – 2012

Thí nghiệm trong phòng

 • Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm : TCVN 4195 – 2012
 • Đất xây dựng, phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm : TCVN 4196 – 2012
 • Đất xây dựng, phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo trong phòng thí nghiệm : TCVN 4197 – 2012
 • Đất xây dựng, phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm : TCVN 4198 – 2012
 • Đất xây dựng, phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm : TCVN 4202 – 2012

>> Tải mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình miễn phí: mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình

mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình
Khi các kỹ sư lập được mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đầy đủ và chính xác sẽ giúp ích nhiều cho công tác khảo sát ngoài thực địa

Các yếu tố cần có trong mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình

Yêu cầu về định vị hố khoan

Công tác định vị hố khoan được thực hiện dựa trên các địa vật và các mốc ranh giới diện tích khu đất khảo sát mà chủ đầu tư cung cấp. Công tác định vị được xác định bằng thước dây và được sự thống nhất của cán bộ kỹ thuật của nhà thầu và cán bộ giám sát của Chủ đầu tư.

Yêu cầu về công tác khoan

Công tác khoan được sử dụng máy khoan chuyên dụng, dung phương pháp khoan xoay bơm rửa bằng dung dịch sét.

Tất cả các hố khoan được tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN 9437:2012. Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình.

Điều kiện kết thúc hố khoan khi thỏa mãn 1 trong những trường hợp sau theo tiêu chuẩn TCVN 9363-2012 –Khảo sát địa kỹ thuật cho nhà ở cao tầng.

Yêu cầu về công tác lấy mẫu

 1. Với mẫu đất nguyên dạng:
STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị
1 Thí nghiệm thành phần hạt P
2 Độ ẩm tự nhiên W %
3 Khối lượng thể tích tự nhiên g g/cm3
4 Khối lượng thể tích khô gk g/cm3
5 Khối lượng riêng D g/cm3
6 Hệ số rỗng tự nhiên e0
7 Độ bão hòa G %
8 Độ lỗ rỗng n %
9 Giới hạn chảy WL %
10 Giới hạn dẻo Wp %
11 Chỉ số dẻo Ip
12 Độ sệt IL
13 Lực dính C Kg/cm2
14 Góc ma sát trong j độ
15 Hệ số nén lún (nén nhanh) a1-2 cm2 /kG
16 Sức chịu tải quy ước Ro kG/cm2
17 Mô đun tổng biến dạng Eo kG/cm2
 • Thí nghiệm nén ba trục sơ đồ CU, Thí nghiệm nén cố kết Cv
mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình
Các yếu tố cần có trong mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình

 Với mẫu đất không nguyên dạng:

STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị
1 Thí nghiệm thành phần hạt P %
2 Khối lượng riêng D g/cm3
3 Góc nghỉ khô ak độ
4 Góc nghỉ bão hòa độ
5 Hệ rỗng lớn nhất e max
6 Hệ số rỗng nhỏ nhất e min
7 Sức chịu tải quy ước Ro g/cm3
8 Mô dun tổng biến dạng Eo g/cm3
 • Các chỉ tiêu cơ lý của đá:
STT Các chỉ tiêu cơ lý Ký hiệu Đơn vị
1 Độ ẩm bão hòa W0 %
2 Độ ẩm khô gió Wk
3 Khối lượng thể tích bão hòa gw g/cm3
4 Khối lượng thể tích khô gió go g/cm3
5 Khối lượng riêng gs g/cm3
6 Độ lỗ rỗng (Độ khe hở) N %
7 Tỷ lệ khe hở G %
8 Chỉ số RQD, TCR RQD, TCR %

Khối lượng các loại công tác khảo sát dự kiến

Khối lượng khoan khảo sát địa chất::….hố khoan

(Chiều sâu dự kiến từng hố xem bảng tổng hợp khối lượng khoan khảo sát)

Số lượng hố khoan Độ sâu hố khoan(dự kiến)(m) Khoan xoay lấy mẫu trên cạn đất đá cấp I-III(dự kiến) Số lượng SPT(lần) Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý thông thường mẫu đất(dự kiến)
HK1
Tổng

Lưu ý: Báo cáo kết quả khảo sát địa chất công trình được lập tuân theo điều 29 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các kết quả thí nghiệm mẫu đất được tổng hợp, chỉnh lý theo tiêu chuẩn TCVN 9153-2012.

Chủ đầu tư tổ chức kiểm tra giám sát thường xuyên, liên tục công tác khảo sát trên tất cả phạm vi công việc. Thời gian dự kiến hoàn thành toàn bộ công tác khảo sát và báo cáo là…ngày kể từ ngày nhận bàn giao mặt bằng

Bài viết trên đây Việt Thanh Group đã tổng hợp về mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đầy đủ và chi tiết nhất dành cho các kỹ sư. Hy vọng với những thông tin mà Việt Thanh Group cung cấp sẽ giúp ích nhiều cho bạn đọc.

Việt Thanh Group là đơn vị cung cấp các thiết bị đo đạc chính hãng dành cho công tác khảo sát địa hình như: Máy toàn đạc, máy thuỷ bình, máy GNSS RTK, máy bay UAV RTK….Quý khách hàng vui lòng liên hệ Việt Thanh Group để được tư vấn và hỗ trợ.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu nhiệm vụ khảo sát địa hình đầy đủ nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá