Máy GPS Cầm Tay Hi-Target Qmini A10

500

  • Kênh: 184 kênh
  • Hệ điều hành: Android 8.1
  • Dung lượng PIN: 5.100 mAh
  • Khoảng cách liên lạc nội bộ: 5Km
  • Hiệu suất đo: 2cm
  • Thời gian hoạt động PIN: 10 – 12 giờ.
Hi-Target Qmini A10
Máy GPS Cầm Tay Hi-Target Qmini A10

500

Yêu cầu báo giá