Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng chi tiết

19/06/2024
58 lượt xem

Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng là quy trình quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình sau khi hoàn thành. Việc nghiệm thu giúp xác minh mức độ hoàn thiện, đánh giá chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chấp nhận bàn giao công trình cho chủ đầu tư. Đọc hiểu kỹ các điều khoản trong quy định sẽ giúp các bên liên quan thực hiện đúng quy trình và tuân thủ đúng quy định pháp luật, từ đó tạo ra công trình xây dựng đáng tin cậy và an toàn.

Căn cứ pháp lý 

 1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13
 2. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 3. Thông tư 26/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về nghiệm thu công trình xây dựng

Các bước nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng

Tìm hiểu quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng
Các bước nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng

1. Thời điểm nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Theo quy định, việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành có thể được tiến hành vào hai thời điểm chính:

 • Khi đạt các mốc hoàn thành theo tiến độ thi công đã được phê duyệt:

Trong quá trình thực hiện dự án, có những mốc hoàn thành công việc đã được xác định trong tiến độ thi công được phê duyệt. Tại những thời điểm này, chủ đầu tư và nhà thầu có thể tiến hành nghiệm thu khối lượng để đánh giá việc hoàn thành các hạng mục, giai đoạn cụ thể.

 • Khi kết thúc toàn bộ công trình xây dựng:

Việc nghiệm thu cuối cùng sẽ được thực hiện khi toàn bộ công trình xây dựng hoàn thành. Đây là thời điểm quan trọng để đánh giá toàn diện chất lượng và khối lượng công việc đã hoàn thành trước khi công trình chính thức đi vào vận hành.

Chủ đầu tư sẽ quyết định thời điểm cụ thể để tổ chức nghiệm thu, sau khi tham khảo ý kiến của nhà thầu thi công. Việc xác định thời điểm phù hợp là cần thiết để đảm bảo công tác nghiệm thu diễn ra hiệu quả.

2. Hồ sơ, tài liệu chuẩn bị cho nghiệm thu

Các bên liên quan cần chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu để phục vụ công tác nghiệm thu, bao gồm:

 • Bản vẽ hoàn công, tài liệu kỹ thuật của công trình: Đây là những tài liệu quan trọng thể hiện thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật mà công trình đã được xây dựng và lắp đặt theo.
 • Các chứng chỉ, giấy chứng nhận chất lượng của vật liệu, thiết bị lắp đặt: Những tài liệu này sẽ chứng minh rằng các vật liệu, thiết bị sử dụng trong công trình đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
 • Biên bản nghiệm thu các công việc, hạng mục trước đó: Các biên bản này sẽ là bằng chứng và cơ sở để đánh giá sự hoàn thành của toàn bộ công trình.
 • Hồ sơ, tài liệu khác có liên quan: Bao gồm các tài liệu, chứng từ khác liên quan đến công trình.

3. Nội dung nghiệm thu khối lượng hoàn thành

Trong quá trình nghiệm thu, các bên sẽ tập trung kiểm tra và đánh giá những nội dung sau:

3.1. Kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành:

 • Xác định các hạng mục, phần việc đã được hoàn thành so với thiết kế và hợp đồng đã ký kết.
 • Đối chiếu khối lượng thực tế hoàn thành với khối lượng dự toán, kế hoạch thi công đã được phê duyệt.
 • Lập bảng tổng hợp khối lượng công việc hoàn thành theo từng hạng mục, phần việc.
 • Xác định tỷ lệ hoàn thành so với tiến độ dự kiến.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn bình sai lưới độ cao bằng phần mềm HHmaps

3.2. Kiểm tra chất lượng công trình:

 •    Kiểm tra chất lượng vật liệu, kết cấu, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.
 •    Đánh giá chất lượng các hệ thống công nghệ kỹ thuật đã được lắp đặt.
 •    Kiểm tra mức độ hoàn thiện, mỹ quan của công trình.
 •    Đánh giá sự đảm bảo về an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.
 •    Xác định các vấn đề, khiếm khuyết cần khắc phục.

3.3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu kỹ thuật:

 • Rà soát, kiểm tra tính đầy đủ và chính xác của các chứng từ, tài liệu kỹ thuật.
 • Bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản kiểm tra, chứng nhận chất lượng vật liệu, thiết bị, hướng dẫn vận hành và bảo trì…
 • Đảm bảo các tài liệu được lập đầy đủ theo yêu cầu của chủ đầu tư.

3.4. Lập biên bản nghiệm thu:

 •    Lập biên bản ghi nhận kết quả nghiệm thu, có chữ ký của các bên tham gia.
 •    Biên bản phải nêu rõ khối lượng công việc hoàn thành, chất lượng đạt yêu cầu, các vấn đề còn tồn tại.
 •    Biên bản là căn cứ để thanh toán khối lượng công việc hoàn thành.

Nội dung này có thể giúp bạn tổng hợp và viết một bài Content chi tiết, cung cấp đầy đủ thông tin về quy trình nghiệm thu khối lượng công trình xây dựng hoàn thành. Hãy cảm thấy tự do sử dụng các thông tin này.

4. Kết quả nghiệm thu

Sau khi kết thúc quá trình nghiệm thu, kết quả sẽ được ghi nhận và xác nhận bằng một biên bản chính thức. Nội dung chính của biên bản này bao gồm:

 • Ghi rõ kết quả nghiệm thu, những tồn tại (nếu có) và thời hạn khắc phục.
 • Chủ đầu tư và nhà thầu cùng ký xác nhận biên bản nghiệm thu.

>>> Xem thêm: Tổng hợp các tiêu chuẩn trắc địa trong xây dựng 2024

Mục đích nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng

Tìm hiểu quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng
Mục đích nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng

Mục đích của việc nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng là để đảm bảo rằng công trình đã được hoàn thiện đúng theo quy định, đạt được tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn cần thiết. 

Cụ thể, các mục đích của nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng, bao gồm:

1. Xác minh mức độ hoàn thiện: 

Nghiệm thu khối lượng giúp xác định mức độ hoàn thiện của công trình xây dựng, từ đó đảm bảo rằng tất cả các công việc đã được thực hiện đầy đủ và chất lượng.

2. Đảm bảo chất lượng: 

Nghiệm thu có mục đích đánh giá chất lượng của công trình xây dựng, từ đó đảm bảo rằng công trình đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

3. Bảo đảm an toàn:

Nghiệm thu khối lượng cũng hướng đến việc đảm bảo an toàn cho cả công trình và người sử dụng sau này, bằng cách kiểm tra và đánh giá các yếu tố an toàn trong quá trình xây dựng.

4. Chấp nhận bàn giao: 

Sau khi nghiệm thu thành công, công trình sẽ được chấp nhận bàn giao cho chủ đầu tư hoặc bên sử dụng, từ đó hoàn thiện quy trình xây dựng và bắt đầu sử dụng công trình.

Hiện nay, có nhiều thiết bị hỗ trợ trong công tác nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng như: máy GNSS RTK, máy thuỷ bình, máy toàn đạc điện tử,… sẽ giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn.

Việc tuân thủ quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng không chỉ đảm bảo chất lượng và an toàn cho công trình mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của các bên liên quan. 

Ngoài ra, việc thực hiện đúng quy trình nghiệm thu cũng sẽ giúp ngăn ngừa các vấn đề phát sinh sau này và đảm bảo hiệu quả trong quản lý và vận hành công trình. Do đó, việc hiểu và thực hiện đúng quy định về nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự thành công và bền vững cho dự án xây dựng.

Việt Thanh Group hy vọng bài viết trên hữu ích với bạn đọc!

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng chi tiết”

Your email address will not be published.

Đánh giá