Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính các cấp theo quy định

19/06/2024
70 lượt xem

Bản đồ địa chính là công cụ quan trọng trong quản lý đất đai, giúp xác định ranh giới và chủ quyền đất đai một cách chính xác. Việc chỉnh lý bản đồ địa chính là quá trình cập nhật, sửa đổi các thông tin trên bản đồ để phản ánh đúng tình trạng thực tế của đất đai. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính. Thẩm quyền này thuộc về các cơ quan nhà nước và các cá nhân được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính các cấp

Trách nhiệm cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính được quy định tại Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT như sau:

“Điều 6. Trách nhiệm lập, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 1. a) Tổ chức thực hiện việc đo đạc lập bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai;
 2. b) Chỉ đạo thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai; lập, cập nhật và chỉnh lý biến động thường xuyên sổ địa chính và các tài liệu khác của hồ sơ địa chính ở địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm chỉnh lý các bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh/thành phố. Sở này có quyền kiểm tra, xác minh và thực hiện việc chỉnh lý bản đồ theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước hoặc cá nhân, tổ chức.

2. Văn phòng đăng ký đất đai chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

 1. a) Thực hiện chỉnh lý biến động thường xuyên đối với bản đồ địa chính, sổ mục kê đất đai:
 2. b) Tổ chức lập, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ngoài các tài liệu quy định tại Điểm a Khoản này;
 3. c) Cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai (dạng số hoặc dạng giấy) cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) sử dụng.

Văn phòng Đăng ký Đất đai cấp tỉnh/thành phố và các chi nhánh cấp huyện có thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số thiết bị đo đạc hỗ trợ công tác thành lập bản đồ địa chính: máy GPS RTK, máy toàn đạc điện tử

3. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 

Chi nhánh văn phòng đất đai thực hiện các công việc quy định tại Khoản 2 Điều này đối với các đối tượng sử dụng đất, được Nhà nước giao quản lý đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất thuộc thẩm quyền giải quyết thủ tục đăng ký.

4. Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai

Địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các cấp thực hiện các công việc theo quy định như sau:

 1. a) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh) chủ trì tổ chức việc lập sổ địa chính; cung cấp tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện); thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
 2. b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện thực hiện cập nhật, chỉnh lý các tài liệu hồ sơ địa chính quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 2 Điều này đối với các thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam; cung cấp bản sao bản đồ địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai cho Ủy ban nhân dân cấp xã sử dụng.
  Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính
  Mẫu bản đồ địa chính

5. Ủy ban nhân dân cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật, chỉnh lý bản sao tài liệu đo đạc địa chính, sổ địa chính, sổ mục kê đất đai đang quản lý theo quy định tại Thông tư này để sử dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý đất đai ở địa phương.

Trong trường hợp cần đo đạc để phục vụ cho việc chỉnh lý bản đồ địa chính, các bạn có thể sử dụng các thiết bị đo đạc như máy toàn đạc điện tử, máy thuỷ bình, máy định vị GPS cầm tay,…

>>> Xem thêm: Quy trình tra cứu bản đồ địa chính

Quy trình chỉnh lý bản đồ địa chính

Quy trình chỉnh lý bản đồ địa chính bao gồm các bước sau:

Tiếp nhận yêu cầu:

Cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu chỉnh lý bản đồ địa chính nộp hồ sơ yêu cầu tại cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, bản đồ hiện trạng và các giấy tờ liên quan khác.

Kiểm tra và xác minh:

Cơ quan tiếp nhận yêu cầu sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tính chính xác và hợp pháp của các thông tin trong hồ sơ. Quá trình này bao gồm việc đo đạc thực địa, đối chiếu với các bản đồ hiện có và thu thập ý kiến từ các bên liên quan.

Phê duyệt và thực hiện chỉnh lý:

Sau khi kiểm tra và xác minh, cơ quan có thẩm quyền sẽ phê duyệt yêu cầu chỉnh lý và thực hiện các thay đổi cần thiết trên bản đồ địa chính. Các thông tin được cập nhật bao gồm ranh giới đất, diện tích, chủ sở hữu và các yếu tố liên quan khác.

Công bố và lưu trữ:

Bản đồ địa chính sau khi chỉnh lý sẽ được công bố và lưu trữ tại cơ quan quản lý đất đai. Các thay đổi sẽ được thông báo tới các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch và công khai.

Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính
Đo đạc trong quy trình chỉnh lý bản đồ địa chính

>>> Xem thêm: Cách trích lục bản đồ địa chính

Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính là một phần quan trọng trong quản lý đất đai, đảm bảo tính chính xác, minh bạch và công khai của các thông tin đất đai. Việc hiểu rõ về thẩm quyền và quy trình chỉnh lý bản đồ địa chính giúp các cá nhân, tổ chức và cơ quan chức năng thực hiện công việc một cách hiệu quả, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã hội. Nếu bạn có câu hỏi chỉnh lý bản đồ địa chính, hãy liên hệ với các cơ quan có thẩm quyền hoặc truy cập trang web của Việt Thanh Group để được hướng dẫn chi tiết và hỗ trợ kịp thời.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thẩm quyền chỉnh lý bản đồ địa chính các cấp theo quy định”

Your email address will not be published.

Đánh giá