Tổng quan về thời gian đo đạc địa chính mới nhất năm 2024

04/06/2024
143 lượt xem

Trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai, việc đo đạc địa chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Đây là công việc xác định vị trí, hình dạng, kích thước và ranh giới của thửa đất, từ đó tạo nên các bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính phục vụ cho việc quản lý đất đai. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu thêm về thời gian đo đạc địa chính

Quy định thời gian đo đạc địa chính

Thời gian đo đạc địa chính
Hình ảnh kỹ sư đang đo đạc địa chính

Đo đạc địa chính mất bao lâu:

Tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT): 12 ngày làm việc

Quá trình đo đạc địa chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc Phòng TN&MT thường kéo dài khoảng 12 ngày làm việc. Trong thời gian này, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đo đạc: Đầu tiên, người dân hoặc tổ chức sẽ nộp hồ sơ yêu cầu đo đạc địa chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT.
  • Thẩm định hồ sơ: Cơ quan tiếp nhận sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ để đảm bảo tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ.
  • Tiến hành đo đạc thực địa: Sau khi hồ sơ được thẩm định, cơ quan chức năng sẽ cử cán bộ đến hiện trường để thực hiện đo đạc thửa đất.
  • Lập bản đồ và hồ sơ địa chính: Dựa trên kết quả đo đạc, cơ quan chức năng sẽ lập bản đồ địa chính và hồ sơ địa chính cho thửa đất.

Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 ngày làm việc

Sau khi hoàn tất các công đoạn tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Phòng TN&MT, hồ sơ sẽ được chuyển đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp huyện để xem xét và phê duyệt trong vòng 03 ngày làm việc. Các bước tiến hành bao gồm:

  • Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ: UBND cấp huyện sẽ kiểm tra tính chính xác của hồ sơ đo đạc và bản đồ địa chính. Nếu hồ sơ hợp lệ, UBND sẽ tiến hành phê duyệt.
  • Cập nhật thông tin: Sau khi phê duyệt, thông tin về thửa đất sẽ được cập nhật vào hệ thống quản lý đất đai của địa phương.

>>>Xem thêm Thời gian trích lục bản đồ địa chính

Tầm quan trọng của thời gian đo đạc địa chính

Thời gian đo đạc địa chính
Hình ảnh máy đo đạc địa chính

Thời gian đo đạc địa chính có ảnh hưởng lớn đến quá trình xử lý hồ sơ đất đai của người dân và doanh nghiệp. Việc nắm rõ thời gian cần thiết cho từng bước trong quy trình giúp người dân có kế hoạch tốt hơn trong việc chuẩn bị hồ sơ và theo dõi tiến độ công việc. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng cần đảm bảo thực hiện đúng thời gian quy định để tránh tình trạng chậm trễ, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp về thời gian đo đạc địa chính. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về thời gian đo đạc và các thông tin liên quan thì có thể truy cập Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh

>>> Bài viết cùng chuyên mục: Quy định về những sai số cho phép trong đo đạc địa chính

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tổng quan về thời gian đo đạc địa chính mới nhất năm 2024”

Your email address will not be published.

Đánh giá