Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã

25/06/2024
86 lượt xem

Quy hoạch sử dụng đất cấp xã là một phần không thể thiếu trong công tác quản lý đất đai của địa phương. Nó không chỉ giúp định hướng phát triển kinh tế – xã hội mà còn đảm bảo sự bền vững và cân đối trong sử dụng tài nguyên đất. Dưới đây là những thông tin chi tiết về quy hoạch sử dụng đất cấp xã, từ tầm quan trọng đến quy trình thực hiện.

quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Quy hoạch sử dụng đất cấp xã đóng vai trò quan trọng trong công tác quản lý đất đai của địa phương

Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất cấp xã được quy định như thế nào?

Căn cứ theo Điều 48 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được công bố công khai thực hiện theo quy định của pháp luật.

Toàn bộ nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phải được công bố công khai theo quy định sau đây:

Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã;

Theo khoản 5 Điều 49 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Mặt khác, căn cứ theo khoản 2 Điều 50 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cụ thể như:

Báo cáo thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân cấp trên; Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo các quy định trên, nhiệm vụ quản lý và quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn bao gồm các nội dung sau:

Công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.

Nộp báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho Ủy ban nhân dân cấp trên trực tiếp.

Gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/10 hàng năm.

>> Xem thêm: Cách thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất không?

quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất không?

Theo quy định Điều 45 Luật Đất đai 2013 sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 về thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Thẩm quyền quyết định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất:

Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

UBND xã đưa ra thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất sau khi đã tiến hành đo đạc đất bằng các thiết bị chuyên dụng như máy GPS RTK, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử

Như vậy, Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất. Theo quy định của pháp luật, chỉ có một số cơ quan nhà nước và cá nhân cụ thể mới có thẩm quyền này. Cụ thể, các chủ thể có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

Quốc hội: Quốc hội có vai trò quan trọng nhất trong việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia. Điều này bao gồm các quyết định liên quan đến việc sử dụng đất trên phạm vi cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm, và những khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Việc Quốc hội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đảm bảo rằng các kế hoạch này phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và an ninh quốc phòng của quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ: Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền quyết định quy hoạch sử dụng đất đối với các dự án lớn, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế đặc biệt, và các dự án có tầm ảnh hưởng quốc gia. Thủ tướng cũng chịu trách nhiệm phê duyệt các kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh mà có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế – xã hội của các vùng liên tỉnh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất của các địa phương trong tỉnh. Điều này bao gồm việc quyết định phân bổ đất đai cho các mục đích cụ thể như nông nghiệp, công nghiệp, đô thị hóa, và bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cũng phải đảm bảo rằng các kế hoạch này phù hợp với quy hoạch tổng thể của quốc gia và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

quy hoạch sử dụng đất cấp xã
Ủy ban nhân dân cấp xã không có thẩm quyền quyết định kế hoạch sử dụng đất

>> Xem thêm: Dịch vụ đo đạc địa chính

Trên đây là những thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp xã, bạn đọc có thể tham khảo thêm nhiều thông tin về quy hoạch sử dụng đất tại phần tin tức của Việt Thanh Group. Mua các thiết bị đo đạc uy tín chất lượng tại gian hàng của Việt Thanh Group

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp xã”

Your email address will not be published.

Đánh giá