Hướng dẫn trút dữ liệu từ máy toàn đạc Leica sang máy tính

19/04/2024
163 lượt xem

Trút dữ liệu máy toàn đạc Leica sang máy tính nhằm mục đích lưu trữ, là cơ sở để xử lý công việc liên quan, sau đó, người dùng có thể sử dụng phần mềm phù hợp để xử lý và phân tích dữ liệu đó, chẳng hạn như các phần mềm GIS (Hệ thống thông tin địa lý) hoặc các ứng dụng chuyên dụng khác.

1. Cách truyền trút dữ liệu máy toàn đạc Leica sang máy tính bằng cáp GEV102, cổng RS232

1.1 Cài đặt tham số truyền trút số liệu Leica

Để cài đặt tham số truyền trút, từ màn hình máy toàn đạc điện tử Leica Main menu vào Setting → Interface, màn hình hiện ra như bên dưới:

cách trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

Tới đây nếu người sử dụng dùng cổng RS232 để trút dữ liệu thì dùng phím di chuyển sang trái/phải (khi thanh sang ở dòng Port ) để chọn RS232 → [Cont] để hoàn tất việc cài đặt.

Việt Thanh Group khuyến cáo người dùng nên để thông số truyền/trút dữ liệu như sau:

 • Baudrate (tốc độ truyền): 115200
 • Databits (kiểu truyền dữ liệu): 8
 • Parity (kiểm tra chẵn/lẻ): None
 • Endmark: (điểm cuối) CR/LF
 • Stopbits (số bits dừng): 1

>>> Tham khảo bài viết: Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS-02 VÀ TS-06

1.2 Cài đặt phần mềm trút số liệu Leica trên máy tính

Cho đĩa Leica FlexOffice vào → chọn ngôn ngữ English → Install LEICA FlexOffice → Next →Next→Yes→Next→Next→Lựa chọn “LEICA FlexOffice Advanced” hoặc “LEICA FlexOffice Standard”→ Next → Next → Next. Cuối cùng, người dùng nhập licence number và licence key vào, và hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm.

cách trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

1.3 Cài đặt thông số trút số liệu trên máy tính

Sau khi cài xong phần mềm, người dùng khởi động phần mềm, màn hình sẽ hiện ra như sau:

cách trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

Tiếp theo click chuột trái vào Tools → Chọn Data Exchange manager → Click chuột phải vào “Serial Ports” → Lựa chọn Settings, màn hình sẽ hiện ra như sau:

cách trút dữ liệu máy toàn đạc Leica

Lựa chọn cổng COM và tên máy. Sau đó đặt các thông số truyền trút trong bảng trên trùng với các thông số đã đặt trong máy toàn đạc điện tử → OK. (Chú ý: Người sử dụng có thể nhìn thứ tự thao tác theo các số thứ tự trong khung trên)

1.4 Tiến hành truyền trút dữ liệu máy toàn đạc Leica sang máy tính

Sau khi thực hiện các thao tác cài đặt trên, người dùng click chuột trái vào Serial Ports → Click chuột trái vào cổng COM → Chọn Job muốn trút gắp sang máy tính, như hình vẽ sau:

cách trút số liệu máy toàn đạc Leica

Sau khi lựa chọn Job muốn trút số liệu  gắp sang máy tính, bảng format hiện ra cho phép người dùng lựa định dạng dữ liệu ra. Như hình sau:

cách trút số liệu máy toàn đạc Leica

Nếu muốn trút ra số liệu dạng toạ độ → chọn IDX, dạng góc → chọn GSI,dạng bản vẽ DXF,….

2. Truyền trút dữ liệu từ máy toàn đạc Leica sang máy tính bằng cáp USB (GEV189, GEV 223,…)

Các bước trút số liệu bằng cáp này tương tự như với trút số liệu bằng cổng COM (GEV102), ở dòng Port người dùng chọn “Automatically”. Sau đó cho đĩa “USB Download Cable” để cài đặt driver cho cáp trút. Trước khi trút số liệu (thao tác này chỉ cần làm một lần đầu tiên).

cách trút số liệu máy toàn đạc Leica

3. Truyền trút dữ liệu máy toàn đạc Leica sang bộ nhớ USB

Để thực hiện truyền dữ liệu từ máy toàn đạc điện tử Leica Flexline TS06 sang bộ nhớ USB, ta vào MAIN MENU → TRANSFER → EXPORT

Sau đo người dùng chọn các thông số như sau:

 • To : Chọn USB-Stick
 • Data Type : Lựa chọn Measurements (nếu muốn trút ra số liệu điểm đo)
 • Job : Chọn Single Job (nếu muốn cho muốn lựa chọn job để trút)
 • Select Job : Lựa chọn job muốn trút

Tiếp theo, ấn [Cont], tiếp theo tại dòng:

 • Format: Chọn định dạng kiểu dữ liệu ra (chọn IDX nếu muốn ra số liệu dạng toạ độ, chọn DXF nếu muốn xuất ra AutoCAD,…
 • File name: Đặt tên file lưu
 • Sau đó ấn [Send] → Việc trút số liệu vào bộ nhớ USB đã hoàn thành.

cách trút số liệu máy toàn đạc Leica

4. Truyền trút dữ liệu máy toàn đạc Leica sang máy tính qua bluetooth

Để sử dụng công nghệ Bluetooth truyền trút dữ liệu, từ màn hình Main menu người dùng vào Setting → Interface, dùng phím di chuyển sang trái/phải (khi thanh sang ở dòng Port) để chọn Bluetooth/ Automatically, tại dòng “Bluetooth” chọn “Active” → [Cont]. Như vây là việc truyền dữ liệu bằng Bluetooth đã được bật.

cách trút số liệu máy toàn đạc Leica

5. Cách truyền dữ liệu từ máy tính sang máy toàn đạc điện tử Leica

Để truyền dữ liệu từ máy tính sang máy toàn đạc Leica, người dùng vào Coordinate Editor → Tại đây có thể mở file lấy giá trị tọa độ đã trút vào máy tính (vào file → New ) hoặc nhập giá trị tọa độ từ ngoài vào bảng để chuyển vào trong máy toàn đạc (vào file → Open).

Sau khi nhập số liệu xong người sử dụng lưu lại file đó (chú ý khi lưu để định dạng *.idx) rồi tiến hành tạo job trong máy toàn đạc điện tử. Tiếp theo vào phần mềm FlexOffice→ Tools → Data Exchange Manager sau đó gắp file vừa lưu chuyển vào job vừa đặt trong máy toàn đạc. Như vậy là quá trình truyền số liệu từ máy tính vào máy toàn đạc đã hoàn thành.

Trên đây là các cách để truyền dữ liệu từ máy toàn đạc Leica sang máy tính và bộ nhớ USB, bài viết nằm trong series chuyển giao công nghệ – cách sử dụng máy toàn đạc điện tử.

Tìm hiểu đầy đủ chuyên mục máy toàn đạc tại đây

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hướng dẫn trút dữ liệu từ máy toàn đạc Leica sang máy tính”

Your email address will not be published.

Đánh giá