Chứng chỉ hành nghề trắc đạc – Vững bước trên đường chuyên nghiệp

27/06/2024
137 lượt xem

Bạn đang tìm kiếm thông tin về chứng chỉ hành nghề trắc đạc? Đây là bài viết sẽ cung cấp cho bạn mọi điều cần biết về chứng chỉ hành nghề trắc đạc, từ các tiêu chuẩn cấp chứng chỉ đến quy trình xét duyệt hồ sơ. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về chứng chỉ hành nghề trắc đạc.

Cơ sở pháp lý

 • Căn cứ luật xây dựng 2014, sửa đổi bổ sung bởi luật xây dựng 2020;
 • Căn cứ nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Chứng chỉ hành nghề trắc đạc là gì?

Chứng chỉ hành nghề trắc đạc
Hành nghề trắc đạc

Chứng chỉ hành nghề trắc đạc là giấy phép chứng nhận năng lực chuyên môn của cá nhân trong lĩnh vực đo đạc, khảo sát địa hình và xây dựng bản đồ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đảm bảo tính chính xác và chuẩn xác trong các dự án xây dựng, địa chất và phát triển đô thị.

>>>Xem thêm: Chứng chỉ khảo sát địa hình

Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề trắc đạc

>>>Xem thêm: Bảng giá máy thủy bình cũ

Để được cấp chứng chỉ hành nghề trắc đạc, cá nhân cần phải đáp ứng một số điều kiện và hoàn thành các bước sau:

Điều kiện đăng ký

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có giấy tờ chứng minh cư trú hoặc giấy phép lao động (đối với người nước ngoài) tại Việt Nam.

Trình độ chuyên môn

 • Đã có bằng cấp phù hợp trong lĩnh vực đo đạc, trắc địa hoặc các chuyên ngành liên quan.
 • Thời gian và kinh nghiệm làm việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ.

Sát hạch và đánh giá

Đạt yêu cầu sát hạch về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành trong lĩnh vực trắc đạc.

Hồ sơ xét duyệt

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ liên quan.
 • Giấy tờ chứng minh nhân thân và giấy tờ về cư trú (đối với người nước ngoài).

>>>Xem thêm: Giám sát công trình là gì

Các hạng chứng chỉ hành nghề trắc đạc

Chứng chỉ hành nghề trắc đạc
Hành nghề trắc đạc

Hạng I:

Để đạt chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 1, cá nhân cần có kinh nghiệm chủ nhiệm khảo sát trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ. Điều kiện bao gồm ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • Thực hiện chủ nhiệm ít nhất 01 dự án từ nhóm A, hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.
 • Hoặc tham gia ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên, hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.

Hạng II:

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 2 yêu cầu cá nhân đã có kinh nghiệm chủ nhiệm khảo sát trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ. Điều kiện bao gồm ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • Thực hiện chủ nhiệm ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên, hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.
 • Hoặc tham gia ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên, hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

Hạng III:

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 3 yêu cầu cá nhân đã tham gia khảo sát trong lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ. Điều kiện bao gồm ít nhất một trong các tiêu chí sau:

 • Tham gia ít nhất 01 dự án từ nhóm C trở lên, hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên.
 • Hoặc tham gia ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên, hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

>>>Xem thêm: Dịch vụ đo đạc địa chính

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề trắc đạc

Để được cấp chứng chỉ khảo sát xây dựng, cá nhân phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Năng lực hành vi dân sự

 • Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Trình độ chuyên môn

 • Có trình độ chuyên môn được đào tạo phù hợp.
 • Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Đạt yêu cầu sát hạch

Đáp ứng yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 1 

Để được cấp chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 1, cá nhân cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

 • Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng trong lĩnh vực đề nghị với ít nhất 01 dự án từ nhóm A hoặc 02 dự án từ nhóm B trở lên.
 • Hoặc thực hiện ít nhất 01 công trình từ cấp I trở lên hoặc 02 công trình từ cấp II trở lên.
 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp và ít nhất 07 năm kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị.
 • Đã có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng còn hạn hoặc hết hạn.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 2

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 2 có các điều kiện sau:

 • Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp và ít nhất 04 năm kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị.
 • Đã làm chủ nhiệm khảo sát xây dựng trong lĩnh vực đề nghị với ít nhất 01 dự án từ nhóm B trở lên hoặc 02 dự án từ nhóm C trở lên.
 • Hoặc thực hiện ít nhất 01 công trình từ cấp II trở lên hoặc 02 công trình từ cấp III trở lên.

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 3

Chứng chỉ hành nghề khảo sát xây dựng hạng 3 có các yêu cầu sau:

 • Có trình độ chuyên môn phù hợp và ít nhất 02 năm kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị đối với cá nhân có trình độ đại học.
 • Hoặc ít nhất 03 năm kinh nghiệm đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
 • Đã tham gia khảo sát xây dựng trong lĩnh vực đề nghị với ít nhất 01 dự án từ nhóm C hoặc 02 dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng trở lên.
 • Hoặc thực hiện ít nhất 01 công trình từ cấp III trở lên hoặc 02 công trình từ cấp IV trở lên.

Hành nghề trắc đạc có thể sử dụng các công cụ đo đạc như: máy GPS RTK, máy toàn đạc đang được cung cấp tại Việt Thanh Group

Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề trắc đạc

Theo quy định tại điều 76 của nghị định số 15/2021/NĐ-CP, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề phải bao gồm các thành phần sau:

Đơn đề nghị

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu số 01 phụ lục IV của nghị định 15/2021/NĐ-CP.

Ảnh chân dung

Hai (02) ảnh màu cỡ 4 x 6 cm, nền màu trắng, chụp trong thời gian không quá 06 tháng.

Văn bằng

 • Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, phù hợp với loại và hạng chứng chỉ đề nghị cấp.
 • Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chứng chỉ hành nghề

Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp (trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạn, gia hạn chứng chỉ hành nghề).

Quyết định phân công công việc hoặc xác nhận công việc

 • Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai.
 • Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Đối với cá nhân hành nghề độc lập, cần có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai.

Giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động

 • Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài.

Bản sao kết quả sát hạch

 • Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu, trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tài liệu khác

 • Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

>>>Xem thêm: Có thể điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất hay không

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp về chứng chỉ hành nghề trắc đạc. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về chứng chỉ hành nghề  và các tin tức liên quan thì có thể truy cập Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Chứng chỉ hành nghề trắc đạc – Vững bước trên đường chuyên nghiệp”

Your email address will not be published.

Đánh giá