Đo đạc địa chính thửa đất để làm gì? 

15/06/2024
67 lượt xem

Đo đạc địa chính thửa đất là quá trình xác định vị trí, hình dạng, kích thước và diện tích của từng thửa đất trên thực địa. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu một số vấn đề liên quan đến đo đạc địa chính thửa đất và kết quả đo đạc địa chính thửa đất dùng để làm gì qua bài viết dưới đây.

Đo đạc địa chính là gì? 

Đo đạc địa chính là gì?
Đo đạc địa chính là gì?

Đo đạc địa chính là việc sử dụng các phương pháp, kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để xác định vị trí, ranh giới, diện tích, địa hình bao gồm:

 • Trích đo thửa đất địa chính
 • Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính
 • Đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính
 • Đo vẽ lại bản đồ địa chính

>>> Xem thêm: Hướng dẫn đo đạc địa chính theo quy định chuẩn nhất 

Trích đo địa chính thửa đất là gì? 

Trích đo địa chính thửa đất là việc đo đạc địa chính riêng đối với thửa đất tại nơi chưa có bản đồ địa chính để phục vụ yêu cầu quản lý đất đai., để xác định ranh giới, diện tích, vị trí, địa hình,… của một thửa đất cụ thể tại khu vực chưa có bản đồ địa chính.

Việc đo đạc địa chính thửa đất thường được thực hiện bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng (như máy toàn đạc, máy thuỷ bình, máy GNSS RTK) và phần mềm hỗ trợ nhằm đảo bảo tính chính xác cao. 

Trích đo địa chính thửa đất là gì?
Trích đo địa chính thửa đất là gì?

Kết quả đo đạc địa chính thửa đất là một tập tài liệu gồm các bản vẽ, bản đồ, bảng biểu và các văn bản khác thể hiện đầy đủ và chính xác các thông tin về ranh giới, diện tích, vị trí, địa hình,… của thửa đất được đo đạc.

 • Bản vẽ thửa đất: Là bản vẽ thể hiện ranh giới, diện tích, vị trí, địa hình,… của thửa đất được đo đạc. Bản vẽ thửa đất phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 • Bản đồ địa chính thửa đất: Là bản đồ thể hiện vị trí thửa đất trên bản đồ địa chính cấp xã/phường/thị trấn. Bản đồ địa chính thửa đất phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 • Bảng kê kết quả đo đạc: Là bảng biểu thể hiện các thông tin về ranh giới, diện tích, vị trí, địa hình,… của thửa đất được đo đạc. Bảng kê kết quả đo đạc phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 • Biên bản đo đạc: Là văn bản ghi chép lại quá trình đo đạc thửa đất, bao gồm các thông tin về thời gian, địa điểm, phương pháp đo đạc, kết quả đo đạc,… Biên bản đo đạc phải được lập theo đúng quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.
 • Các văn bản khác: Ngoài ra, kết quả đo đạc địa chính thửa đất còn có thể bao gồm các văn bản khác như giấy chứng nhận kết quả đo đạc, bản vẽ chi tiết các điểm mốc giới,…

>>> Xem thêm: Chi phí đo đạc địa chính là bao nhiêu 

Mục đích sử dụng kết quả đo đạc địa chính thửa đất

 • Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ): GCN QSDĐ là căn cứ pháp lý để chứng minh quyền sở hữu và sử dụng đất của chủ sở hữu. Việc đo đạc địa chính thửa đất là bước đầu tiên để làm thủ tục cấp GCN QSDĐ.
 • Mua bán, chuyển nhượng đất đai: Khi mua bán, chuyển nhượng đất đai, việc đo đạc địa chính thửa đất giúp xác định rõ ranh giới, diện tích thực tế của thửa đất, đảm bảo tính minh bạch và chính xác trong giao dịch.
 • Phân chia đất đai: Khi cần phân chia thửa đất thành nhiều thửa nhỏ hơn, việc đo đạc địa chính thửa đất giúp xác định diện tích, ranh giới cụ thể của từng thửa đất con.
 • Giải quyết tranh chấp đất đai: Trong trường hợp xảy ra tranh chấp về ranh giới, diện tích đất đai, việc đo đạc địa chính thửa đất đóng vai trò quan trọng trong việc xác định vị trí, diện tích thực tế của thửa đất, từ đó đưa ra căn cứ để giải quyết tranh chấp.

Trên đây là một số thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp đến cho các bạn việc đo đạc địa chính thửa đất thường được thực hiện bằng các thiết bị đo đạc chuyên dụng và phần mềm hỗ trợ nhằm đảo bảo tính chính xác cao. 

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đo đạc địa chính thửa đất để làm gì? ”

Your email address will not be published.

Đánh giá