Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

06/07/2024
72 lượt xem

Trong lĩnh vực xây dựng, giám sát hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò vô cùng quan trọng. Công tác này không chỉ đảm bảo chất lượng công trình mà còn giúp tối ưu hóa chi phí và thời gian. Vậy giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật và hồ sơ giám sát thi công xây dựng công trình trong bài viết dưới đây.

Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?
Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?

Giám sát hạ tầng kỹ thuật là quy trình kiểm tra, đánh giá và quản lý các hoạt động xây dựng nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và hợp đồng xây dựng. Dưới đây là các nội dung chính trong giám sát hạ tầng kỹ thuật:

Kiểm tra thiết kế kỹ thuật:

 • Đảm bảo bản vẽ thiết kế phù hợp với thực tế.
 • Kiểm tra các thông số kỹ thuật và tài liệu liên quan.

Giám sát chất lượng vật liệu:

 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng các loại vật liệu xây dựng.
 • Đảm bảo vật liệu sử dụng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Giám sát quá trình thi công:

 • Kiểm tra công tác chuẩn bị, thi công và hoàn thiện.
 • Đánh giá việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, biện pháp thi công an toàn.
Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?
Giám sát quá trình thi công

Quản lý tiến độ thi công:

 • Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thi công.
 • Đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ, tránh tình trạng trễ hạn.

Đảm bảo an toàn lao động:

 • Kiểm tra công tác an toàn lao động trong quá trình thi công.
 • Đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân.

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm các hoạt động kiểm tra, đánh giá và quản lý chất lượng thi công theo các tiêu chuẩn kỹ thuật đã đề ra. Các công trình hạ tầng kỹ thuật thường bao gồm:

 • Hệ thống đường giao thông: Giám sát việc xây dựng và nâng cấp đường, cầu, hầm.
 • Hệ thống cấp thoát nước: Đảm bảo chất lượng thi công hệ thống cấp nước sạch, thoát nước mưa và nước thải.
 • Hệ thống điện lực: Kiểm tra và giám sát thi công hệ thống điện cao thế, trung thế và hạ thế.
 • Hệ thống viễn thông: Đảm bảo việc lắp đặt và vận hành hệ thống cáp quang, mạng viễn thông.

Trong giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật, việc sử dụng các thiết bị đo đạc chuyên dụng là vô cùng quan trọng. Các thiết bị như máy thủy bìnhmáy toàn đạc điện tử giúp đảm bảo độ chính xác và hiệu quả trong quá trình giám sát.

 Máy thủy bình là một thiết bị đo đạc quan trọng trong xây dựng, đặc biệt là trong việc giám sát hạ tầng kỹ thuật. Nó được sử dụng để đo độ cao và độ chênh lệch giữa các điểm trong quá trình thi công. 

Máy toàn đạc điện tử là một thiết bị đo đạc tiên tiến, kết hợp giữa máy đo khoảng cách điện tử và máy đo góc. Đây là công cụ không thể thiếu trong giám sát thi công hạ tầng kỹ thuật.

>>> Xem thêm: Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng chi tiết

Công việc của giám sát thi công công trình hạ tầng kỹ thuật

Chuẩn bị trước khi thi công

Đọc và hiểu rõ các bản vẽ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định liên quan đến dự án. Xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết, bao gồm thời gian, phương pháp và các tiêu chí kiểm tra. Đảm bảo vật liệu xây dựng đúng với tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào sử dụng.

Giám sát quá trình thi công

Theo dõi và kiểm tra các hoạt động thi công hàng ngày để đảm bảo tuân thủ theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Kiểm tra chất lượng công việc của nhà thầu, đảm bảo các hạng mục thi công đạt yêu cầu về chất lượng. Giám sát các biện pháp an toàn lao động tại công trường, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho công nhân.

Quản lý tiến độ

Theo dõi và cập nhật tiến độ thi công, đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời gian quy định. Lập báo cáo tiến độ thi công định kỳ và gửi cho các bên liên quan.

Kiểm tra và nghiệm thu

Kiểm tra các vật liệu và trang thiết bị được sử dụng trong quá trình thi công, đảm bảo đạt tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật. Tham gia vào quá trình nghiệm thu từng hạng mục thi công, ghi nhận và đánh giá kết quả công việc. Ghi nhận các biên bản nghiệm thu, bao gồm các lỗi kỹ thuật và biện pháp khắc phục.

Xử lý vấn đề kỹ thuật

Phát hiện và ghi nhận các lỗi kỹ thuật trong quá trình thi công. Đề xuất các biện pháp khắc phục các lỗi kỹ thuật và theo dõi việc thực hiện. Xử lý kịp thời các sự cố phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo và đánh giá

Lập báo cáo giám sát hàng ngày, tuần và tháng, ghi nhận chi tiết các hoạt động và kết quả giám sát. Đánh giá tổng thể chất lượng, tiến độ và an toàn lao động của dự án. Đề xuất các cải tiến và biện pháp nâng cao chất lượng thi công. Thiết bị hỗ trợ giám sát công trình mang lại kết quả cao cho các kỹ sư là: Máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử, máy GNSS RTK

>>> Xem thêm: Hướng dẫn quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình

Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Gồm Những Gì
Giám Sát Hạ Tầng Kỹ Thuật Gồm Những Gì

Hồ sơ giám sát thi công xây dựng công trình gồm những gì?

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP, nội dung thực hiện giám sát công trình bao gồm:

 • Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng, bao gồm: nhân lực, thiết bị thi công, phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công trình;
 • Kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình;
 • Xem xét và chấp thuận các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định 06/2021/NĐ-CP do nhà thầu trình và yêu cầu nhà thầu thi công chỉnh sửa các nội dung này trong quá trình thi công xây dựng công trình cho phù hợp với thực tế và quy định của hợp đồng.

Trường hợp cần thiết, chủ đầu tư thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng với các nhà thầu về việc giao nhà thầu giám sát thi công xây dựng lập và yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện đối với các nội dung nêu trên;

 • Kiểm tra và chấp thuận vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình;
 • Kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng công trình và các nhà thầu khác thực hiện công việc xây dựng tại hiện trường theo yêu cầu của thiết kế xây dựng và tiến độ thi công của công trình;
 • Giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc công trình;
 • Đề nghị chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế;
 • Yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động;…
 • Kiểm tra, đánh giá kết quả thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng trong quá trình thi công xây dựng và các tài liệu khác có liên quan phục vụ nghiệm thu; kiểm tra và xác nhận bản vẽ hoàn công;
 • Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định tại Điều 5 Nghị định này (nếu có);
 • Thực hiện các công tác nghiệm thu theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP; kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công xây dựng hoàn thành;
 • Thực hiện các nội dung khác theo quy định của hợp đồng xây dựng.

Giám sát công trình hạ tầng kỹ thuật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng và an toàn của các dự án xây dựng. Việc thực hiện giám sát một cách chuyên nghiệp sẽ giúp công trình đạt được các tiêu chuẩn kỹ thuật, hoàn thành đúng tiến độ và an toàn lao động. Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc dịch vụ đo đạc công trình, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giám sát hạ tầng kỹ thuật gồm những gì?”

Your email address will not be published.

Đánh giá