Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?

05/07/2024
71 lượt xem

Hồ sơ chất lượng công trình là yếu tố quan trọng để đảm bảo và duy trì chất lượng của một dự án xây dựng. Hiểu rõ “Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì” là cần thiết để dự án được thực hiện đúng quy trình, tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định pháp luật. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về một hồ sơ chất lượng gồm những gì và các danh mục chi tiết qua bài viết dưới đây. 

Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?

Hồ sơ chất lượng công trình bao gồm các tài liệu liên quan đến chất lượng công trình, được lập và lưu trữ theo quy định nhằm đảm bảo công trình thi công đúng theo thiết kế, tiêu chuẩn và quy chuẩn xây dựng. Cụ thể, hồ sơ này bao gồm các nội dung chính sau:

Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?
Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?
  1. Phần chung gồm có: 
  • Giấy giới thiệu về chủ đầu tư, nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát
  • Quyết định phê duyệt dự án
  • Giấy phép xây dựng
  • Hợp đồng thi công xây dựng
  • Biên bản giao nhận mặt bằng thi công
  • Khối lượng công việc thi công
  • Sơ đồ tổ chức thi công
  • Kế hoạch quản lý chất lượng
  • Quy trình thi công
  • Biện pháp thi công
  • Biện pháp đảm bảo an toàn lao động
  • Biện pháp bảo vệ môi trường
  1. Vật liệu 
  • Danh mục vật liệu sử dụng cho công trình
  • Chứng chỉ chất lượng vật liệu
  • Biên bản nghiệm thu vật liệu
  • Hồ sơ theo dõi chất lượng 
  1. Sản Phẩm, cấu kiện
  • Bản vẽ thi công chi tiết các sản phẩm, cấu kiện
  • Biên bản nghiệm thu sản phẩm, cấu kiện
  • Hồ sơ theo dõi chất lượng sản phẩm, cấu kiện
  1. Thi Công
  • Nhật ký thi công
  • Biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình
  • Hồ sơ theo dõi chất lượng thi công
  • Báo cáo kiểm tra chất lượng thi công

Một số  máy móc được sử dụng trong quản lý chất lượng công trình là: Máy thủy bình đo cao độ chính xác, quản lý mặt bằng thi công, máy toàn đạc điện tử đo đạc các thông số kỹ thuật, xác định tọa độ và độ cao của các điểm trong công trình, máy GNSS RTK xác định vị trí và tọa độ của các điểm với độ chính xác cao, máy đo độ ẩm đo độ ẩm của vật liệu xây dựng như bê tông, gạch, đấ,…và một số loại máy khác. 

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình là tài liệu quan trọng, ghi lại toàn bộ quá trình kiểm soát và đảm bảo chất lượng trong suốt thời gian thi công xây dựng. Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng công trình bao gồm: 

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì?
Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì?
  1. Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền: Bao gồm các tài liệu về những thay đổi thiết kế, cùng với các văn bản thẩm định và phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền.
  2. Bản vẽ hoàn công có danh mục bản vẽ kèm theo): Các bản vẽ chi tiết sau khi hoàn thành công trình, có kèm danh mục bản vẽ để đối chiếu.
  3. Các kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình: Các kế hoạch và biện pháp đã được lập ra để kiểm tra và kiểm soát chất lượng trong quá trình thi công.
  4. Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa: Bao gồm các chứng nhận xuất xứ, nhãn mác và tài liệu công bố tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa được sử dụng trong công trình; chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành; chứng nhận hợp chuẩn nếu có theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.
  5. Các kết quả quan trắc (nếu có), đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công: Các kết quả quan trắc, đo đạc, và thí nghiệm được thực hiện trong quá trình thi công.
  6. Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận, hoặc giai đoạn công trình (nếu có) trong quá trình thi công xây dựng: Biên bản nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, hoặc giai đoạn của công trình.
  7. Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng (nếu có): Kết quả thí nghiệm để đối chứng, kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu xây dựng.
  8. Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình: Hồ sơ quản lý chất lượng của các thiết bị được lắp đặt trong công trình.
  9. Quy trình vận hành, khai thác công trình (nếu có); quy trình bảo trì công trình: Quy trình vận hành, khai thác và bảo trì công trình.
  10. Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có): Bao gồm các văn bản liên quan đến di dân vùng lòng hồ, khảo sát các di tích lịch sử, văn hóa, an toàn phòng cháy, chữa cháy, an toàn môi trường, an toàn lao động và các văn bản khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
  11. Hồ sơ giải quyết sự cố công trình (nếu có): Hồ sơ chi tiết về các sự cố xảy ra trong quá trình thi công và biện pháp giải quyết.
  12. Phụ lục các tồn tại cần sửa chữa, khắc phục (nếu có) sau khi đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng: Danh sách các tồn tại cần sửa chữa sau khi đưa công trình vào sử dụng.
  13. Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng: Biên bản nghiệm thu khi hoàn thành hạng mục hoặc toàn bộ công trình xây dựng.
  14. Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này (nếu có): Các văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc hoàn thành công trình.
  15. Các hồ sơ/tài liệu có liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Điều 24 Nghị định này (nếu có): Hồ sơ và tài liệu liên quan đến việc kiểm tra công tác nghiệm thu.
  16. Các hồ sơ/văn bản/tài liệu khác có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng: Các hồ sơ, văn bản và tài liệu khác liên quan trong quá trình thi công và nghiệm thu công trình.

Việc hoàn thiện và lưu trữ đầy đủ các hồ sơ này để đảm bảo chất lượng công trình và là cơ sở pháp lý quan trọng trong các trường hợp tranh chấp hoặc sự cố xảy ra.

>>> Xem thêm : Hồ sơ khảo sát địa hình gồm những gì

Hồ sơ này không chỉ đảm bảo công trình được thực hiện đúng tiêu chuẩn, chất lượng mà còn là cơ sở pháp lý quan trọng trong các trường hợp tranh chấp hoặc sự cố xảy ra. Việc hiểu rõ “hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì” và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lập và lưu trữ hồ sơ sẽ giúp các bên liên quan, bao gồm chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện dự án một cách hiệu quả, đảm bảo công trình được hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn. 

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Hồ sơ chất lượng công trình gồm những gì?”

Your email address will not be published.

Đánh giá