Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất

05/07/2024
99 lượt xem

Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình là một văn bản quan trọng được sử dụng để đánh giá kết quả thi công, nghiệm thu công trình và làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu. Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng được cập nhật thường xuyên để phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu thực tế.

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất hiện nay
Hoàn thành thi công xây dựng công trình

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất 2024

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng được quy định tại Phụ lục VIa ban hành kèm theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Mẫu Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất hiện nay

Tải xuống: Tại đây

>> Xem thêm: Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng chi tiết

Điều kiện để đưa công trình xây dựng vào sử dụng là gì?

Căn cứ tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng

 1. Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng:

Trước khi đưa vào sử dụng, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức và trực tiếp tham gia nghiệm thu hoàn thành toàn bộ hạng mục công trình, công trình xây dựng khi đáp ứng các điều kiện sau:

 1. a) Các công việc xây dựng đã được thi công đầy đủ theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt;
 2. b) Công tác nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, giai đoạn trong quá trình thi công được thực hiện đầy đủ theo quy định tại Điều 21, Điều 22 Nghị định này;
 3. c) Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, kiểm định, thử nghiệm, chạy thử đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định của thiết kế xây dựng;
 4. d) Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định của pháp luật khác có liên quan.
 5. Nghiệm thu có điều kiện, nghiệm thu từng phần công trình xây dựng:
 6. a) Chủ đầu tư được quyết định tổ chức nghiệm thu có điều kiện đưa hạng mục công trình, công trình xây dựng vào khai thác tạm trong trường hợp việc thi công xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo yêu cầu thiết kế, nhưng còn một số tồn tại về chất lượng mà không làm ảnh hưởng đến khả năng chịu lực, tuổi thọ, công năng của công trình và đảm bảo công trình đủ điều kiện khai thác an toàn và đáp ứng quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này trong đó phải nêu rõ các tồn tại về chất lượng cần được khắc phục hoặc các công việc xây dựng cần được tiếp tục thực hiện và thời gian hoàn thành các nội dung này, yêu cầu về giới hạn phạm vi sử dụng công trình (nếu có). Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình sau khi các tồn tại về chất lượng đã được khắc phục hoặc các công việc xây dựng còn lại đã được hoàn thành;
 7. b) Trường hợp một phần công trình xây dựng đã được thi công hoàn thành và đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư được quyết định việc tổ chức nghiệm thu phần công trình xây dựng này để đưa vào khai thác tạm. Kết quả nghiệm thu được xác nhận bằng biên bản theo các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này trong đó phải nêu rõ về phần công trình được tổ chức nghiệm thu. Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục tổ chức thi công và nghiệm thu đối với các phần công trình, hạng mục công trình xây dựng còn lại theo thiết kế; quá trình tiếp tục thi công phải đảm bảo an toàn và không ảnh hưởng đến việc khai thác, vận hành bình thường của phần công trình xây dựng đã được nghiệm thu.
 8. Điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng:
 9. a) Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này;
 10. b) Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên. Đối với công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.

Như vậy, Theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, các điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào khai thác, sử dụng được xác định như sau:

 1. Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều 23 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
 2. Đối với các công trình được quy định tại khoản 1 của Điều 24 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, chủ đầu tư phải yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định tại khoản 2 của Điều 24 của Nghị định 06/2021/NĐ-CP, tiến hành kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định tại điểm a của khoản này.
 3. Đối với các công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu như đã nêu ở trên.
 4. Đối với các công trình thuộc dự án PPP, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu như trên đây là căn cứ để doanh nghiệp dự án PPP lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành công trình.
 5. Trước khi nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào sử dụng, cần tiến hành đo đạc lại bằng các thiết bị chuyên dụng như máy toàn đạc điện tử, máy thuỷ bình, máy GNSS RTK,… để xác định các thông số kỹ thuật một cách chính xác nhất.

>> Xem thêm: Quy định nghiệm thu khối lượng hoàn thành công trình xây dựng chi tiết

Bài viết đã cung cấp hướng dẫn chi tiết về cách viết Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất hiện nay (cập nhật 2024). Việc hoàn thành Báo cáo này đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá kết quả thi công, nghiệm thu công trình, làm thủ tục thanh toán cho nhà thầu và đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong quá trình quản lý dự án

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu báo cáo hoàn thành thi công xây dựng công trình mới nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá