Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất năm 2024

15/06/2024
178 lượt xem

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công đóng vai trò then chốt cho việc đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Vậy mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công được thực hiện như thế nào, Việt Thanh Group mời các bạn đến với bài viết sau.

>Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu khảo sát địa hình mới nhất

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công là gì?

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công đóng vai trò không thể thiếu trong tiến trình thi công xây dựng. Đây là văn bản ghi chép lại việc bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình, đảm bảo tính minh bạch, công khai và trách nhiệm của các bên liên quan.

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công
Biên bản bàn giao mặt bằng thi công đảm bảo tính công khai, minh bạch cho các bên

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng là văn bản ghi chép chi tiết nội dung bàn giao và trả lại mặt bằng xây dựng công trình. Đây là minh chứng quan trọng cho việc bàn giao đã diễn ra giữa các bên liên quan.

Vai trò của biên bản bàn giao mặt bằng thi công

 • Đảm bảo tính minh bạch: Biên bản thể hiện rõ ràng trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi bên trong việc bàn giao mặt bằng, tránh xảy ra tranh chấp sau này.
 • Cơ sở pháp lý: Biên bản đóng vai trò là cơ sở pháp lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bàn giao mặt bằng, đảm bảo quyền lợi của các bên.
 • Ghi nhận chi tiết: Biên bản ghi chép đầy đủ thông tin về hiện trạng mặt bằng, các hạng mục bàn giao, thời gian bàn giao, thành phần tham gia, v.v.

>>Xem thêm: Mẫu biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành chính xác

Nội dung mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công năm 2024

Biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng, bao gồm cả mặt bằng nội thất, phải ghi chép đầy đủ những thông tin thiết yếu sau:

 • Thông tin chung: Tên công trình, hạng mục công trình, địa điểm xây dựng, thời gian bàn giao.
 • Thành phần tham gia: Đại diện nhà thầu; Đại diện bên nhận đại diện chủ hộ; Đại diện chính quyền địa phương; Đại diện ban quản lý dự án (nếu có).
 • Thông tin diện tích: Thông tin đo đạc, diện tích đất chính xác.
 • Nội dung bàn giao: Căn cứ vào các quyết định liên quan, ghi rõ các hạng mục bàn giao mặt bằng, hiện trạng mặt bằng, trách nhiệm của các bên.

Lưu ý: 

 • Biên bản được lập thành hai bản có xác nhận rõ ràng của đại diện hai bên và các cấp chính quyền.
 • Ngoài việc sử dụng biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng công trình, để phục vụ mục đích thỏa thuận bàn giao chủ hộ phải có trách nhiệm đo đạc lại diện tích khu đất sau khi nhận bàn giao để đảm bảo tính chính xác. Việc đo đạc cần được thực hiện bởi thợ đo đạc có chuyên môn và có sự giám sát của đại diện hai bên. Hai bên tham gia hoạt động bàn giao cần cam kết giao trả đúng thời hạn đã ghi trong hợp đồng hoặc biên bản bàn giao và không phát sinh khiếu nại về sau liên quan đến việc bàn giao
  Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công
  Nội dung biên bản bàn giao mặt bằng thi công cần tuân theo quy định pháp luật

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công 

Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

Download mẫu biên bản bàn giao mặt bằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, MỐC ĐỊNH VỊ VÀ MỐC GIỚI

Công trình: [Tên công trình]

Địa điểm: [Địa chỉ cụ thể]

Căn cứ:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Hợp đồng số [Số hợp đồng] ngày [Ngày ký hợp đồng] giữa [Tên chủ đầu tư] với [Tên nhà thầu thi công] về việc [Nội dung hợp đồng];

Hồ sơ thiết kế do [Tên đơn vị thiết kế] lập và đã được phê duyệt;

[Ghi các căn cứ khác có liên quan].

Hôm nay, ngày [Ngày bàn giao], tại công trình [Tên công trình], chúng tôi gồm:

1. Đại diện chủ đầu tư:

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

2. Đại diện nhà thầu thi công:

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

3. Đại diện tư vấn thiết kế:

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

4. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

Ông/Bà [Họ và tên] – Chức vụ: [Chức vụ]

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận mặt bằng xây dựng, mốc định vị và mốc giới công trình [Tên công trình] như sau:

1. Mặt bằng xây dựng:

Kích thước khu đất so với thiết kế: [Kích thước chi tiết]

Cao độ mặt đất (trung bình) hiện hữu so với thiết kế: [Cao độ chi tiết]

Các vấn đề khác (nếu có): [Ghi rõ vấn đề]

2. Mốc định vị:

STTTên/ký hiệuTọa độCao độTình trạng
XY

3. Mốc giới:

STTTên/ký hiệuTọa độTình trạng
XY

4. Ý kiến các bên:

Đại diện chủ đầu tư: [Ý kiến cụ thể của đại diện chủ đầu tư]

Đại diện nhà thầu thi công: [Ý kiến cụ thể của đại diện nhà thầu thi công]

Đại diện tư vấn thiết kế: [Ý kiến cụ thể của đại diện tư vấn thiết kế]

Đại diện tư vấn giám sát thi công: [Ý kiến cụ thể của đại diện tư vấn giám sát thi công]

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

[Ký tên và đóng dấu]

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG

[Ký tên và đóng dấu]

Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng

Download mẫu biên bản bàn giao mặt bằng xây dựng

>>Xem thêm: DỊCH VỤ CHO THUÊ MÁY GPS RTK, MÁY TOÀN ĐẠC VÀ THIẾT BỊ ĐO ĐẠC KHÁC GIÁ TỐT NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

………….., ngày ….. tháng ……. năm …. ….

BIÊN BẢN BÀN GIAO MẶT BẰNG

Công trình: …

– Địa điểm: …

– Hợp đồng số: … 

1. ĐẠI DIỆN CÁC BÊN CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG BÀN GIAO

A. Đại diện bên chủ đầu tư: …

– Ông/Bà: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại liên hệ: …

B. Đại diện tư vấn giám sát: …

– Ông/Bà: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại liên hệ: …

C. Đại diện đơn vị thi công:  …

– Ông/Bà: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại liên hệ: …

D. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế: …

– Ông/Bà: …

– Chức vụ: …

– Địa chỉ: …

– Số điện thoại liên hệ: …

2. NỘI DUNG BÀN GIAO

Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số … ngày ……/……./……….. giữa Công ty ……………. ……………………………….… và Công ty …………………………………………….về việc …………………………………………………; Ba bên cùng nhau tiến hành kiểm tra và thống nhất bàn giao mặt bằng thi công tại hiện trường với nội dung như sau:

2.1. Vị trí, diện tích và ranh giới mặt bằng:

[Ghi rõ vị trí, diện tích và ranh giới cụ thể của mặt bằng thi công theo bản vẽ thi công đã được phê duyệt.]

– [Xác định rõ các mốc giới, ranh giới tiếp giáp với các khu vực xung quanh.]

2.2. Tình trạng mặt bằng:

– [Mô tả chi tiết tình trạng mặt bằng hiện tại, bao gồm địa hình, nền đất, các công trình phụ trợ (nếu có).]

– [Ghi chú lại các hạng mục đã được thi công hoàn thiện và các hạng mục cần thi công tiếp theo.]

2.3. Các tài liệu bàn giao:

[Kèm theo biên bản bàn giao là các tài liệu liên quan như: bản vẽ thi công đã được phê duyệt, hồ sơ kỹ thuật thi công, nhật ký thi công,…]

– [Liệt kê chi tiết danh sách các tài liệu được bàn giao và xác nhận tình trạng đầy đủ, nguyên vẹn]

2.4. Các cam kết của các bên:

– [Bên chủ đầu tư: cam kết bàn giao mặt bằng đúng thời hạn, đầy đủ diện tích và ranh giới theo hợp đồng.]

– [Đơn vị thi công: cam kết tiếp nhận mặt bằng và thực hiện thi công theo đúng hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.]

– [Đơn vị tư vấn thiết kế: cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ kỹ thuật thi công và hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong quá trình thi công.]

– [Đơn vị tư vấn giám sát: cam kết giám sát thi công chặt chẽ, đảm bảo công trình được thi công đúng theo thiết kế và quy chuẩn.]

2.5. Các khoản thanh toán:

– [Thỏa thuận về các khoản thanh toán cho đơn vị thi công, bao gồm tiến độ thanh toán và hình thức thanh toán.]

[Xác định rõ các khoản tạm ứng và cam kết hoàn trả tạm ứng theo quy định hợp đồng.]

– Biên bản bàn giao mặt bằng thi công xây dựng này đã được sự đồng ý và thống nhất của các bên có mặt tại hiện trường bàn giao.

– Biên bản bàn giao này được lập thành 04 (bốn) bản có nội dung như nhau, có giá trị tương đương nhau; mỗi bên giữ 01 (một) bản./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG
ĐẠI DIỆN TƯ VẤN THIẾT KẾĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

>>Xem thêm: Mẫu biên bản xác nhận khối lượng thi công chuẩn năm 2024

Qua bài viết trên Việt Thanh đã tổng hợp các thông tin liên quan về mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công, nếu quý khách cần các thông tin tương tự vui lòng truy cập website Việt Thanh Group để có thêm nhiều thông tin hữu ích. Việt Thanh Group là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ và các loại máy móc đo đạc địa chính với giá cả phải chăng, nếu quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ hotline 0972.819.598 để chúng tôi có thể tư vấn chi tiết hơn.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Mẫu biên bản bàn giao mặt bằng thi công mới nhất năm 2024”

Your email address will not be published.

Đánh giá