Máy Bay Khảo Sát UAV DJI Matrice 300 RTK

RTK 1 cm+1 ppm (Horizontal)
1.5 cm + 1 ppm (Vertical)
Nhiệt độ hoạt động -20°C to 40°C
Thời gian bay tối đa  55 phút
Độ cao bay tối đa 5000m
Dung lượng pin 5935 mAh
Yêu cầu báo giá