Máy Bay Khảo Sát UAV Phantom 4 RTK

Camera cảm biến CMOS 1 inch, 20 megapixel
Nhiệt độ hoạt động 0° đến 40° C
Thời gian bay tối đa 30 phút
Độ cao bay tối đa 6000m
Dung lượng pin 5870 mAh
Yêu cầu báo giá