Quy định về bàn giao mặt bằng thi công: Hướng dẫn chi tiết và mới nhất

15/06/2024
368 lượt xem

Trong lĩnh vực xây dựng, bàn giao mặt bằng thi công là một bước quan trọng, đảm bảo rằng dự án có thể được triển khai một cách suôn sẻ và đúng tiến độ. Việc hiểu rõ các quy định về bàn giao mặt bằng thi công sẽ giúp các chủ đầu tư, nhà thầu, và các bên liên quan nắm bắt được các yêu cầu pháp lý, tránh những rủi ro và tranh chấp không đáng có. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về quy định về bàn giao mặt bằng thi công.

Căn cứ pháp lý

 • Quy định về bàn giao mặt bằng thi công tại Việt Nam dựa trên luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung 2020 và các quy định liên quan khác.

Tại sao bàn giao mặt bằng thi công quan trọng?

Quy định về bàn giao mặt bằng thi công
Hình ảnh giấy tờ bàn giao mặt bằng

Bàn giao mặt bằng thi công không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao quyền sử dụng đất mà còn liên quan đến nhiều khía cạnh pháp lý và kỹ thuật. Việc này đảm bảo rằng:

 • Dự án được triển khai đúng kế hoạch: Tránh tình trạng chậm tiến độ do các vấn đề liên quan đến mặt bằng.
 • Giảm thiểu rủi ro pháp lý: Đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, tránh tranh chấp pháp lý.
 • Đảm bảo an toàn và chất lượng: Tạo điều kiện thuận lợi để thi công đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn và chất lượng công trình.

>>>Xem thêm Mốc GPS trong trắc địa

Quy định về bàn giao mặt bằng thi công tại Việt Nam

Việc bàn giao công trình xây dựng phải tuân thủ các điều kiện và quy định sau:

Nghiệm thu công trình

 • Trước khi tiến hành bàn giao, công trình xây dựng phải được nghiệm thu theo đúng các quy định pháp luật hiện hành về xây dựng. Việc nghiệm thu này nhằm đảm bảo rằng công trình đã hoàn thành đầy đủ và đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, kỹ thuật và an toàn. Một số thiết bị hỗ trợ công tác đo đạc, nghiệm thu công trình và kiểm tra chất lượng là: máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử… 

Đảm bảo an toàn khi vận hành

 • Công trình khi bàn giao phải đảm bảo các điều kiện về an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành và khai thác. Điều này là cần thiết để bảo vệ sức khỏe và tài sản của con người cũng như đảm bảo công trình có thể hoạt động ổn định và bền vững trong thời gian dài.

Bàn giao công trình khu đô thị

 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, việc bàn giao có thể bao gồm toàn bộ hoặc một số công trình trong dự án. Trước khi bàn giao, cần đảm bảo các công trình đã được hoàn thiện đồng bộ, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo từng giai đoạn đầu tư, cũng như thiết kế xây dựng đã được phê duyệt. Ngoài ra, các công trình này phải được kết nối với hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và nội dung dự án đã được phê duyệt.

Trách nhiệm của chủ đầu tư

 • Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp nhận công trình đúng theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu. Những người tham gia vào quá trình bàn giao phải chịu trách nhiệm về chất lượng và tính hợp lệ của sản phẩm mà họ xác nhận. Nếu chủ đầu tư không trực tiếp quản lý và sử dụng công trình, họ có trách nhiệm bàn giao công trình cho đơn vị quản lý sau khi đã hoàn thành việc nghiệm thu. Việc bàn giao này cần phải được lập thành biên bản, ghi nhận đầy đủ các thông tin liên quan đến công trình và tài liệu cần thiết.

Hồ sơ bàn giao

Khi tiến hành bàn giao công trình, nhà thầu thi công phải cung cấp cho chủ đầu tư các tài liệu sau:

 • Bản vẽ hoàn công: Chi tiết về tình trạng thực tế của công trình sau khi hoàn thành.
 • Hướng dẫn vận hành: Tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách vận hành và sử dụng các hệ thống và thiết bị trong công trình.
 • Quy trình bảo trì: Hướng dẫn về các hoạt động bảo trì và bảo dưỡng cần thiết để duy trì hoạt động ổn định của công trình.
 • Danh mục thiết bị và phụ tùng: Danh sách các thiết bị, phụ tùng và vật tư dự trữ cần thiết cho việc vận hành và bảo trì.
 • Các tài liệu liên quan khác: Bao gồm các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến công trình.

Quản lý tạm thời

 • Nếu chưa thể bàn giao công trình cho đơn vị quản lý, chủ đầu tư có trách nhiệm tạm thời quản lý và vận hành công trình. Điều này nhằm đảm bảo công trình không bị xuống cấp hoặc hư hỏng trong thời gian chờ bàn giao chính thức.

Bàn giao kỹ thuật hạ tầng

 • Đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, ngoài các quy định nêu trên, chủ đầu tư còn phải thực hiện việc bàn giao các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội theo quy định của Chính phủ. Điều này bao gồm việc hoàn thiện và bàn giao các hệ thống đường xá, điện, nước và các công trình công cộng khác để đảm bảo sự hoạt động đồng bộ và hiệu quả trong khai thác sử dụng.

>>>Xem thêm Đo vẽ bản đồ địa hình

Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư khi bàn giao công trình

Quy định về bàn giao mặt bằng thi công
Hình ảnh bàn giao mặt bằng thi công

Theo quy định tại điều 121 của luật xây dựng, quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong quá trình giám sát thi công và bàn giao công trình xây dựng bao gồm các điều khoản sau:

Quyền của chủ đầu tư

 • Tự thực hiện giám sát

Chủ đầu tư có quyền tự giám sát quá trình thi công công trình nếu đáp ứng đủ các yêu cầu về năng lực giám sát. Việc tự giám sát này phải tuân thủ các quy định của pháp luật và chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các công tác giám sát của mình.

 • Ký kết và theo dõi hợp đồng

Chủ đầu tư có quyền đàm phán, ký kết hợp đồng với các đơn vị giám sát thi công công trình. Họ cũng có trách nhiệm theo dõi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện của nhà thầu giám sát, đảm bảo tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

 • Yêu cầu thay đổi nhân sự

Nếu phát hiện nhân sự giám sát không thực hiện đúng quy định, chủ đầu tư có quyền yêu cầu tổ chức tư vấn thay đổi người giám sát hoặc tự thay đổi người giám sát nếu tự thực hiện giám sát.

 • Đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động

Chủ đầu tư có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng giám sát thi công công trình theo quy định của pháp luật, nếu phát hiện các vi phạm hoặc không đạt yêu cầu về chất lượng công việc.

Nghĩa vụ của chủ đầu tư

 • Lựa chọn tư vấn giám sát

Trong trường hợp không tự thực hiện giám sát, chủ đầu tư phải lựa chọn đơn  vị tư vấn giám sát có đủ điều kiện và năng lực phù hợp với loại và cấp của công trình để ký kết hợp đồng giám sát thi công.

 • Thông báo quyền và nghĩa vụ

Chủ đầu tư có trách nhiệm thông báo cho các bên liên quan về quyền hạn và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn giám sát, đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ đúng các quy định trong quá trình giám sát.

 • Xử lý đề xuất của người giám sát

Chủ đầu tư cần kịp thời xem xét và xử lý các đề xuất của người giám sát, đảm bảo quá trình thi công diễn ra thuận lợi và không bị gián đoạn.

 • Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng

Chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng giám sát, bao gồm việc thanh toán, cung cấp thông tin và hỗ trợ cần thiết cho đơn vị giám sát.

 • Lưu trữ kết quả

Chủ đầu tư có trách nhiệm lưu trữ kết quả của quá trình giám sát thi công công trình, đảm bảo các hồ sơ và tài liệu liên quan được quản lý chặt chẽ và dễ dàng truy cập khi cần.

 • Bồi thường thiệt hại

Nếu chủ đầu tư lựa chọn đơn vị tư vấn giám sát không đủ năng lực dẫn đến thiệt hại như nghiệm thu khối lượng không chính xác hoặc vi phạm các quy định kỹ thuật, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại gây ra do lỗi của mình.

>>>Xem thêm Bản đồ quy hoạch là gì

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp quy định về bàn giao mặt bằng thi công Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về các quy định bàn giao thì có thể truy cập Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy định về bàn giao mặt bằng thi công: Hướng dẫn chi tiết và mới nhất”

Your email address will not be published.

Đánh giá