Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 và các thông tin cần biết

18/06/2024
56 lượt xem

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường tại địa phương. Vậy các thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm những gì, Việt Thanh Group xin mời bạn đọc đến bài viết dưới đây.

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là gì?

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện là một văn bản pháp lý quan trọng, được lập trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của địa phương, hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ trước. Quy hoạch này có đóng trò định hướng phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường tại địa bàn huyện trong một khoảng thời gian nhất định.

>>Xem thêm: Tổng hợp 4 App check quy hoạch đất đai miễn phí

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024

Theo khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 được hiểu như sau: 

 1. Định hướng sử dụng đất: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của huyện, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong đó phải đồng bộ với quy hoạch giao thông, xây dựng, đô thị, nông thôn.
 2. Chỉ tiêu sử dụng đất: Xác định chỉ tiêu đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, thông báo đến đơn vị hành chính cấp xã và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu của cấp huyện và cấp xã. Xác định diện tích và khoanh vùng các khu vực đã được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh gồm gồm diện tích các loại đất để bảo đảm chính sách hỗ trợ đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực lấn biển để sử dụng vào mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp
 3. Phân kỳ quy hoạch sử dụng đất 05 năm: Thực hiện theo các điểm b, c, d và đ dựa trên Khoản 2 Điều 66 Luật Đất đai 2024.
 4. Giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch sử dụng đất: Xác định các giải pháp cụ thể để thực hiện quy hoạch và các nguồn lực cần thiết cho việc thực hiện quy hoạch.

>>Xem thêm:Tra cứu bản đồ quy hoạch bằng cách nào? Những thông tin bạn cần biết

Quy trình lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Dựa trên kế hoạch quy hoạch sử dụng đất cấp huyện các năm trước, việc lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện gồm 7 bước sau: 

Bước 1: Điều tra và thu thập thông tin, tài liệu liên quan

 • Thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến hiện trạng sử dụng đất, kinh tế – xã hội, môi trường, tài nguyên thiên nhiên,… trên địa bàn huyện.
 • Tham khảo các quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan.
 • Thu thập ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan, người dân về nhu cầu sử dụng đất.

Bước 2: Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường tác động đến việc sử dụng đất

 • Phân tích điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa hình, tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn huyện.
 • Đánh giá tình hình kinh tế – xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện.
 • Đánh giá tình trạng môi trường, tác động của các hoạt động kinh tế – xã hội đến môi trường.

>Xem thêm: MÁY GNSS RTK SATLAB FREYJA

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
Quy hoạch huyện Lạc Dương đến năm 2030

Bước 3: Phân tích, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất, kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất đai kỳ trước và tiềm năng đất đai

 • Phân tích, đánh giá biến động đất đai và tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn huyện trong thời gian qua.
 • Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.
 • Đánh giá tiềm năng phát triển của các loại đất trên địa bàn huyện.

Bước 4: Xây dựng phương án 

 • Dựa trên kết quả phân tích, đánh giá ở các bước trước, xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất cho từng khu vực, từng loại đất.
 • Các phương án quy hoạch cần đảm bảo tính khoa học, hợp lý, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, môi trường của địa phương.

Bước 5: Lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu

 • Trên cơ sở phương án quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, lập kế hoạch sử dụng đất năm đầu theo từng loại đất, từng khu vực quy hoạch.
 • Kế hoạch sử dụng đất năm đầu cần cụ thể, rõ ràng, đảm bảo khả thi trong việc thực hiện.

Bước 6: Xây dựng báo cáo thuyết minh tổng hợp và các tài liệu có liên quan

 • Lập báo cáo thuyết minh tổng hợp nội dung quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm đầu.
 • Báo cáo thuyết minh cần đầy đủ, chi tiết, khoa học, dễ hiểu.
 • Lập các tài liệu liên quan như bản đồ quy hoạch sử dụng đất, bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm đầu,…

Bước 7: Thẩm định, phê duyệt và công bố công khai

 • Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm đầu.
 • Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm đầu.
 • Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất năm đầu cho người dân biết.

>>Xem thêm: Cách đọc ký hiệu trên bản đồ quy hoạch chính xác nhất

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có thể được điều chỉnh trong các trường hợp sau:

 • Do có thay đổi về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
 • Do có thay đổi về điều kiện kinh tế – xã hội, môi trường.
 • Do có sai sót, nhầm lẫn trong nội dung quy hoạch.

>>Xem thêm: Máy toàn đạc Satlab SLT12

Quy định thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện theo quy định tại Điều 40 Thông tư 01/2021/TT-BTNMT như sau:

 1. Xác định diện tích các loại đất cần điều chỉnh
 • Xác định chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội: Dự báo các chỉ tiêu kinh tế – xã hội trong kỳ quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
 • Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất: bao gồm chỉ tiêu do quy hoạch tỉnh phân bổ cho huyện và chỉ tiêu theo nhu cầu sử dụng đất của huyện và xã.
 • Nhu cầu sử dụng đất cho các ngành, lĩnh vực: xác định nhu cầu sử dụng đất cho từng ngành, lĩnh vực trong kỳ quy hoạch đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Tổng hợp và cân đối nhu cầu sử dụng đất: xác định các chỉ tiêu sử dụng đất phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã.
 • Chỉ tiêu sử dụng đất theo khu chức năng: xác định nhu cầu sử dụng đất cho từng khu chức năng.
 1. Thực hiện các nội dung khác: Các nội dung khác của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 35 của Thông tư 01/2021/TT-BTNMT.

Qua bài viết trên Việt Thanh Group đã cung cấp các thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, nếu cần thêm các thông tin liên quan mời các bạn tham khảo tại website Việt Thanh Group. Việt Thanh chuyên cung cấp các dịch vụ đo đạc bản đồ, khi quý khách có nhu cầu xin hãy liên hệ hotline 0972.819.598 để được tư vấn chi tiết.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2024 và các thông tin cần biết”

Your email address will not be published.

Đánh giá