Sào Gương Máy Toàn Đạc Leica

650.000

  • Chiều dài: 1,40m
  • Chiều dài mở rộng: 2,15m
  • Chia độ bằng cm và ft.
  • Trọng lượng: 1,28kg
sào gương Leica
Sào Gương Máy Toàn Đạc Leica

650.000

Yêu cầu báo giá