Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành

04/06/2024
198 lượt xem

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai đảm bảo theo quy định đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp luật để thực thi quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các bên liên quan và đảm bảo mọi hoạt động liên quan đến đất đai đều tuân thủ pháp luật.

thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

I. Căn cứ pháp lý liên quan thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

 1. Luật Đất đai năm 2013: Điều 202, 203.
 2. Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015: Các quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
 3. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP: Hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 4. Nghị định số 01/2017/NĐ-CP: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 5. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT: Quy định về hồ sơ địa chính.

II. Các bước giải quyết tranh chấp đất đai

1. Hòa giải tại cơ sở

Nộp đơn yêu cầu hòa giải: Các bên tranh chấp có thể gửi đơn yêu cầu hòa giải đến Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có đất tranh chấp.

Hòa giải tại UBND cấp xã:

 • Thành lập Hội đồng hòa giải: Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai.
 • Tổ chức buổi hòa giải: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, UBND cấp xã phải tổ chức buổi hòa giải với sự tham gia của các bên tranh chấp và các thành phần liên quan.
 • Biên bản hòa giải: Kết quả hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và xác nhận của UBND cấp xã. Nếu hòa giải thành, các bên ký kết thỏa thuận hòa giải. Nếu hòa giải không thành, biên bản ghi rõ lý do không thành.
hòa giải tranh chấp đất đai
Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã

2. Giải quyết tranh chấp tại cơ quan có thẩm quyền

a. Trường hợp hòa giải không thành

Hòa giải không thành hoặc không đồng ý kết quả hòa giải: Nếu hòa giải tại UBND cấp xã không thành hoặc một trong các bên không đồng ý với kết quả hòa giải, các bên có quyền nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai lên cơ quan có thẩm quyền.

b. Giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện hoặc tỉnh

Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp:

 • Trường hợp đất có giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ: Các bên có thể nộp đơn lên UBND cấp huyện hoặc UBND cấp tỉnh tùy theo quy định.
 • Trường hợp đất không có giấy chứng nhận: Các bên có thể nộp đơn lên UBND cấp huyện nơi có đất tranh chấp.

Giải quyết tại UBND cấp huyện hoặc tỉnh:

 • Thẩm quyền UBND cấp huyện: Giải quyết tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Thẩm quyền UBND cấp tỉnh: Giải quyết tranh chấp đất đai mà một bên là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Thủ tục giải quyết:

 • Tiếp nhận và thụ lý đơn: UBND có thẩm quyền tiếp nhận, thụ lý đơn và tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ.
 • Tổ chức giải quyết: UBND tổ chức các buổi làm việc, hội đồng để giải quyết tranh chấp.
 • Quyết định giải quyết: UBND ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai. Nếu không đồng ý với quyết định này, các bên có thể khởi kiện ra tòa án.

>>> Tham khảo: Hướng dẫn việc khai nhận thừa kế và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nhận thừa kế

3. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân

a. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân:

 • Nếu không đồng ý với quyết định của UBND hoặc muốn giải quyết tranh chấp tại tòa án ngay từ đầu, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

b. Thủ tục tố tụng tại Tòa án:

 • Nộp đơn khởi kiện: Các bên tranh chấp nộp đơn khởi kiện cùng các tài liệu chứng cứ liên quan đến Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh tùy theo vụ việc.
 • Thụ lý đơn kiện: Tòa án tiếp nhận, thụ lý đơn kiện và tiến hành xác minh, thu thập chứng cứ, tổ chức các buổi làm việc, hòa giải, xét xử.
 • Xét xử và phán quyết: Tòa án tiến hành xét xử và ban hành bản án, quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.

Kết luận

Giải quyết tranh chấp đất đai là một quy trình pháp lý phức tạp và đòi hỏi tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. Việc đầu tiên là hòa giải tại cơ sở (UBND cấp xã), nếu không thành công thì có thể giải quyết tại UBND cấp huyện, tỉnh hoặc khởi kiện ra tòa án nhân dân. Các bên liên quan cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng cứ và tuân thủ quy trình để đảm bảo quyền lợi của mình.

>>> Tham khảo dịch vụ đo đạc địa chínhgiúp người dân xác định chính xác ranh giới đất, là cắn cứ cho các thủ tục pháp lý.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định pháp luật hiện hành”

Your email address will not be published.

Đánh giá