Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?

22/06/2024
30 lượt xem

Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường tại địa phương. Quy hoạch này nhằm mục đích phân bổ và sử dụng đất đai một cách hợp lý, hiệu quả, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững. Dưới đây, Việt Thanh Group cung cấp tổng quan về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và các khía cạnh liên quan.

 Quy định về lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quy định tại Điều 39 Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

Căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Theo quy định tại khoản 1, căn cứ lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm các yếu tố sau:

 • Quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia: Đây là nền tảng quan trọng, định hướng tổng thể cho việc phân bổ và sử dụng đất trên toàn quốc, làm cơ sở để lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.
 • Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của vùng kinh tế – xã hội, của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bao gồm chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực trong tỉnh.
 • Điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Các yếu tố tự nhiên (địa hình, khí hậu, tài nguyên) và điều kiện kinh tế – xã hội (dân số, cơ cấu kinh tế) của địa phương là những căn cứ quan trọng.
 • Hiện trạng sử dụng đất, tiềm năng đất đai và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước: Đánh giá hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai, cùng với kết quả thực hiện quy hoạch trước đó để đưa ra các phương án điều chỉnh phù hợp.
 • Nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh: Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành sản xuất, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, và các lĩnh vực khác.
 • Định mức sử dụng đất: Các quy định về định mức sử dụng đất đối với từng loại đất, từng mục đích sử dụng.
 • Tiến bộ khoa học và công nghệ có liên quan đến việc sử dụng đất: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong quản lý và sử dụng đất, như công nghệ GIS, viễn thám, và các công nghệ tiên tiến khác.
Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?
Các căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Khoản 2 quy định, nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm các thành phần chính sau:

 • Định hướng sử dụng đất 10 năm: Xác định các mục tiêu và phương hướng sử dụng đất trong khoảng thời gian 10 năm tới, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
 • Xác định diện tích các loại đất đã được phân bổ trong quy hoạch sử dụng đất cấp quốc gia và diện tích các loại đất theo nhu cầu sử dụng đất cấp tỉnh: Phân bổ diện tích đất đai theo từng loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất rừng, đất đô thị, v.v.) dựa trên quy hoạch quốc gia và nhu cầu của tỉnh.
 • Xác định các khu vực sử dụng đất theo chức năng sử dụng: Quy hoạch chi tiết các khu vực sử dụng đất theo chức năng như khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, khu bảo tồn, khu nông nghiệp, v.v.
 • Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản này đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: Phân bổ diện tích đất đai đến từng huyện, đảm bảo sự đồng bộ và thống nhất trong quy hoạch của toàn tỉnh.
 • Lập bản đồ quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Sử dụng các công cụ bản đồ để thể hiện trực quan quy hoạch sử dụng đất, giúp việc quản lý và theo dõi thực hiện quy hoạch dễ dàng hơn.
 • Giải pháp thực hiện quy hoạch sử dụng đất: Đưa ra các giải pháp cụ thể để thực hiện quy hoạch, bao gồm cơ chế chính sách, các dự án đầu tư, biện pháp kỹ thuật, và các chương trình giám sát và đánh giá việc thực hiện quy hoạch.
 • Để có căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất, UBND cần tiến hành đo đạc hoặc xác định về độ chính xác của đất đai bằng các thiết bị chuyên dụng như máy GPS RTK, máy thủy bình, máy toàn đạc điện tử ...chuẩn chất lượng từ các thương hiệu lớn như Hi-Target, Satlab, Nikon,.. 

>> Xem thêm: Cách thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Quy định về lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Căn cứ lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được thực hiện dựa trên các căn cứ sau:

 • Kế hoạch sử dụng đất 05 năm cấp quốc gia; quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Đây là nền tảng quan trọng để lập kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, nhằm đảm bảo tính nhất quán và đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia.
 • Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và hàng năm của cấp tỉnh: Bao gồm các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể.
 • Nhu cầu sử dụng đất 05 năm của các ngành, lĩnh vực, của cấp tỉnh: Xác định nhu cầu sử dụng đất của các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, hạ tầng, v.v.
 • Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh kỳ trước: Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong kỳ trước để điều chỉnh, bổ sung cho kỳ kế hoạch mới.
 • Khả năng đầu tư, huy động nguồn lực để thực hiện kế hoạch sử dụng đất: Xem xét khả năng tài chính, nhân lực và các nguồn lực khác để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

>> Xem thêm Bản đồ quy hoạch sử dụng đất là gì? Thông tin chi tiết

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm các thành phần sau:

 • Xác định diện tích các loại đất quy định tại điểm b khoản 2 Điều này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: Phân bổ diện tích đất cho từng loại đất (đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất đô thị, v.v.) theo từng năm và đến từng huyện.
 • Xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 57 của Luật này trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: Quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ví dụ từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp) theo nhu cầu thực tế.
 • Xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án cấp quốc gia và cấp tỉnh sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này thực hiện trong kỳ kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và đến từng đơn vị hành chính cấp huyện: Lên kế hoạch cho các dự án hạ tầng, xây dựng, công nghiệp lớn và xác định rõ vị trí, quy mô dự án.
 • Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh: Quy hoạch các dự án hạ tầng và xây dựng, đồng thời xác định các khu vực cần thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho các mục đích thương mại.
 • Lập bản đồ kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh: Sử dụng các công cụ bản đồ để thể hiện rõ ràng các khu vực quy hoạch, giúp việc quản lý và thực hiện kế hoạch dễ dàng hơn.
 • Giải pháp thực hiện kế hoạch sử dụng đất: Đề xuất các giải pháp cụ thể về chính sách, nguồn lực, biện pháp kỹ thuật để thực hiện kế hoạch sử dụng đất.
Quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh
Đất nông nghiệp cũng thuộc phạm trù kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh

>> Xem thêm: Dịch vụ đo đạc địa chính

Trên đây là những thông tin về quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, bạn đọc có thể tham khảo thêm nhiều thông tin về quy hoạch sử dụng đất tại phần tin tức của Việt Thanh Group. Mua các thiết bị đo đạc uy tín chất lượng tại gian hàng của Việt Thanh Group với mức giá ưu đãi nhất

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trách nhiệm về quản lý, quy hoạch sử dụng đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào?”

Your email address will not be published.

Đánh giá