Giấy phép đo đạc bản đồ: thông tin mới nhất năm 2024

05/06/2024
296 lượt xem

Trong lĩnh vực quản lý và phát triển đất đai, giấy phép đo đạc bản đồ đóng vai trò thiết yếu. Đây là loại giấy tờ pháp lý mà các tổ chức hoặc cá nhân phải có để thực hiện các hoạt động đo đạc và lập bản đồ. Việc hiểu rõ về giấy phép đo đạc bản đồ không chỉ giúp đảm bảo tuân thủ pháp luật mà còn nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu về giấy phép đo đạc bản đồ

Tra cứu giấy phép đo đạc bản đồ

Giấy phép đo đạc bản đồ
Hình ảnh giấy phép đo đạc

Tại nghị định Số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ tại  điều 30. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ quy định:

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại điều 51 của luật đo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 05 năm và mỗi lần gia hạn thời gian là 05 năm. Giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động và phải có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Việc Giấy phép được gia hạn theo thời gian gia hạn để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu được quy định.

Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo mẫu số 16 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, gồm các thông tin chính về tên và địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên hệ, fax, Email, website, số quyết định thành lập tổ chức hoặc mã số doanh nghiệp và các danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép, ngày cấp cùng thời hạn giấy phép, phạm vi hoạt động, danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ cấp bổ sung và người ký giấy phép theo quy định khác.

Nghị định Số: 27/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật đo đạc và bản đồ quy định  Tại Điều 30. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ cấp cho tổ chức được thực hiện theo quy định tại điều 51 của luật đo đạc và bản đồ. Giấy phép có thời hạn là 05 năm, mỗi lần gia hạn là 05 năm.

Về giấy phép cấp cho nhà thầu nước ngoài phải thể hiện địa bàn hoạt động và có thời hạn theo thời gian thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu. Giấy phép được gia hạn theo thời gian gia hạn để thực hiện nội dung về đo đạc và bản đồ trong gói thầu theo quy định

 1. Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, gồm các thông tin chính về tên, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại liên hệ, fax, Email, website, số quyết định thành lập tổ chức hoặc mã số doanh nghiệp, danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ được cấp phép, ngày cấp, thời hạn giấy phép, phạm vi hoạt động, danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ cấp bổ sung, người ký giấy phép.

Giấy Phép Hoạt Động Đo Đạc Bản Đồ Theo Luật Đo Đạc và Bản Đồ Việt Nam

Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho các tổ chức, cá nhân để thực hiện các hoạt động đo đạc và lập bản đồ. Dưới đây là các quy định chi tiết theo Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018.

>>>Xem thêm Mẫu đơn xin hợp thửa đất

Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Điều kiện

Tổ chức muốn được cấp giấy phép đo đạc bản đồ phải đảm bảo điều kiện:

 • Là doanh nghiệp hoặc đơn vị sự nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoạt động đo đạc và bản đồ.
 • Người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ.
 • Có thời gian hoạt động thực tế ít nhất là 05 năm phù hợp với ít nhất một nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc có chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I quy định tại Điều 53 của Luật Đo đạc và bản đồ; không được đồng thời là người phụ trách kỹ thuật về đo đạc và bản đồ của tổ chức khác;
 • Có số lượng nhân viên kỹ thuật được đào tạo về đo đạc và bản đồ đáp ứng yêu cầu thực hiện các nội dung đề nghị cấp giấy phép theo quy định của Chính phủ.
 • Có phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với quy định trong định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc và bản đồ để thực hiện một sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc nội dung đề nghị cấp giấy phép.
Giấy phép đo đạc bản đồ
Hình ảnh đo đạc bản đồ

Nhà thầu nước ngoài được cơ quan quản lý chuyên ngành về đo đạc và bản đồ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có quyết định trúng thầu hoặc được chọn thầu của chủ đầu tư, trong đó có hoạt động đo đạc và bản đồ;
 • Có lực lượng kỹ thuật, phương tiện, thiết bị, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

Tìm hiểu một số thiết bị hỗ trợ cho hoạt động đo đạc bản đồ: máy GPS RTK Hi-Target, máy toàn đạc điện tử Leica

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đo đạc bản đồ

Hồ sơ đối với tổ chức trong nước đề nghị cấp giấy phép:

 • Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành về đo đạc và bản đồ, bản khai hoặc tệp tin bản khai quá trình công tác của người phụ trách kỹ thuật theo mẫu số 12 phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 27/2019/NĐ-CP.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, hợp đồng lao động hoặc quyết định tuyển dụng của các nhân viên kỹ thuật đo đạc và bản đồ.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ.

Hồ sơ đối với nhà thầu nước ngoài:

 • Đơn đề nghị hoặc tệp tin chứa đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 11 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 27/2019/NĐ-CP.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính quyết định trúng thầu (hoặc quyết định được chọn thầu) của chủ đầu tư, trong đó có nội dung về đo đạc và bản đồ thuộc danh mục hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính văn bằng, chứng chỉ chuyên môn về đo đạc và bản đồ, giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với nhân viên kỹ thuật là người nước ngoài.
 • Bản sao hoặc tệp tin chụp bản chính hóa đơn hoặc giấy tờ chứng minh sở hữu hoặc quyền sử dụng phương tiện đo, thiết bị, phần mềm, công nghệ đo đạc và bản đồ phù hợp với hồ sơ dự thầu đã trúng thầu hoặc hồ sơ được chọn thầu.

Thẩm quyền cấp giấy phép đo đạc bản đồ

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Cấp giấy phép cho các hoạt động trên phạm vi cả nước hoặc liên quan đến bí mật quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh: Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi địa phương.

Thời hạn giấy phép đo đạc bản đồ

Thời hạn: Tối đa 5 năm.

Gia hạn: Làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn nếu tiếp tục hoạt động.

Quy trình cấp giấy phép đo đạc và bản đồ

Nộp hồ sơ: Tại cơ quan có thẩm quyền.

Thẩm định hồ sơ: Trong thời gian không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cấp giấy phép: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu. Nếu không đạt yêu cầu, cơ quan sẽ thông báo và hướng dẫn bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ.

Qua bài viết này, Việt Thanh Group đã tổng hợp về các giấy phép đo đạc bản đồ rõ ràng và chi tiết. Mọi người muốn tìm hiểu thêm thông tin về giấy phép đo đạc và các thông tin liên quan thì có thể truy cập tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Việt Thanh.

Tags:
Share this post
(0)
lượt đánh giá

Bài viết cùng chủ đề

There are no reviews yet.

Be the first to review “Giấy phép đo đạc bản đồ: thông tin mới nhất năm 2024”

Your email address will not be published.

Đánh giá