Ngày nay, phần mềm GIS (Geographic Information System) được ứng dụng rộng rãi trong việc quản lý đất đai. Với những tính năng mạnh mẽ của mình, GIS giúp việc quản lý đất đai trở nên hiệu quả và chính xác hơn. Vậy ứng dụng gis trong quản lý đất đai là gì? Cùng Việt Thanh Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Phần mềm GIS là gì?

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Phần mềm GIS là gì

Phần mềm GIS (Geographic Information System) là sự kết hợp dữ liệu địa lý từ nhiều nguồn khác nhau như bản đồ, hệ thống định vị toàn cầu (GPS), hình ảnh vệ tinh và các bộ dữ liệu khác để tạo ra mô hình số về một khu vực cụ thể.

Phần mềm GIS được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như quản lý đất đai, lập kế hoạch đô thị, quản lý tài nguyên tự nhiên, điều tra tội phạm hoặc quản lý thảm họa.

Hiện nay, có các thiết bị hỗ trợ GIS trong quản lý đất đai cho kết quả chính xác, đo đạc nhanh chóng như máy GNSS GPS RTK Hi-Target, máy GNSS GPS Satlab,…

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai

Việc áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý đất đai đã trở thành một công cụ quan trọng không chỉ trong việc giải quyết các vấn đề đất đai hiện tại mà còn trong việc dự đoán và quản lý tốt hơn các vấn đề đất đai có thể phát sinh trong tương lai.

Dưới đây là một số ứng dụng cụ thể của GIS trong quản lý đất đai:

1. Định vị và xác định vị trí đất đai:

Ứng dụng của GIS (Hệ thống Thông tin Địa lý) trong định vị và xác định vị trí đất đai là rất quan trọng trong quản lý đất đai, cụ thể như sau:

1.1. Xác định vị trí, ranh giới thửa đất:

 • GIS sử dụng công nghệ định vị vệ tinh như GPS để xác định tọa độ chính xác của các điểm ranh giới thửa đất.
 • Dữ liệu này được lưu trữ và thể hiện trên bản đồ số, cho phép xác định vị trí, diện tích, hình dạng của từng thửa đất.

1.2. Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất:

 • Thông qua định vị và xác định vị trí đất đai, GIS cho phép xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất chi tiết.
 • Bản đồ này thể hiện rõ ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng của từng thửa đất trên địa bàn.

1.3. Cập nhật thông tin đất đai:

 • GIS cho phép cập nhật liên tục các thay đổi về vị trí, ranh giới, mục đích sử dụng đất đai.
 • Các giao dịch đất đai, chuyển quyền sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất được ghi nhận và cập nhật vào hệ thống.

1.4. Quản lý thông tin đất đai:

 • Các thông tin về vị trí, ranh giới, diện tích, mục đích sử dụng đất được lưu trữ và quản lý một cách có hệ thống trong cơ sở dữ liệu GIS.
 • Điều này giúp nâng cao tính minh bạch, dễ truy xuất, sử dụng thông tin đất đai phục vụ quản lý.

1.5. Xác định vị trí các công trình, hạ tầng:

 • GIS còn hỗ trợ xác định vị trí các công trình, hạ tầng kỹ thuật như đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, điện lưới,…
 • Điều này giúp quản lý, theo dõi, vận hành các hạ tầng một cách hiệu quả.

2. Phân loại và đánh giá chất lượng đất đai:

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Phân loại và đánh giá chất lượng đất đai

 2.1. Phân loại đất đai:

 • GIS cho phép thu thập, lưu trữ và phân tích dữ liệu về đặc điểm, tính chất của đất như: thành phần, độ phì nhiêu, độ pH, độ ẩm, hàm lượng dinh dưỡng,…
 • Dựa trên những dữ liệu này, GIS có thể phân loại đất thành các nhóm, lớp đất với các đặc tính riêng biệt.
 • Điều này giúp xác định tiềm năng, khả năng sử dụng của từng loại đất một cách có hệ thống.

2.2. Đánh giá chất lượng đất:

 • GIS kết hợp dữ liệu không gian (bản đồ) với các thông tin về tính chất, đặc điểm của đất để đánh giá chất lượng đất một cách chi tiết.
 • Các yếu tố như độ phì nhiêu, độ pH, hàm lượng dinh dưỡng, độ ẩm, độ sâu tầng đất,… được phân tích, tổng hợp.
 • Từ đó, GIS xác định và phân loại đất theo các cấp độ chất lượng (cao, trung bình, thấp) để phục vụ quản lý, sử dụng hiệu quả.

2.3. Lập kế hoạch sử dụng đất:

 • Dựa trên bản đồ phân loại và đánh giá chất lượng đất, GIS hỗ trợ việc lập kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất một cách khoa học.
 • Xác định các vùng đất có chất lượng tốt, trung bình, kém để có sự phân bổ, sử dụng phù hợp.
 • Đề xuất các biện pháp cải tạo, nâng cao chất lượng đất ở những vùng đất kém chất lượng.

>> Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết đơn giá trích đo đạc địa chính thửa đất

3. Quy hoạch sử dụng đất đai:

Ứng dụng GIS trong quản lý đất đai
Ứng dụng GIS trong quy hoạch sử dụng đất đai

3.1. Lập quy hoạch sử dụng đất:

 • GIS cung cấp nền tảng không gian và dữ liệu địa lý chi tiết để xây dựng bản đồ quy hoạch sử dụng đất.
 • Các lớp thông tin như địa hình, hiện trạng sử dụng đất, đặc điểm đất đai, hạ tầng kỹ thuật… được tích hợp và phân tích trong GIS.
 • Từ đó, GIS hỗ trợ xác định các khu vực phù hợp cho các mục đích sử dụng khác nhau như nông nghiệp, công nghiệp, dân cư, giao thông,…

3.2. Đánh giá tác động của quy hoạch:

 • GIS cho phép mô phỏng, dự báo các tác động của các phương án quy hoạch đối với môi trường, kinh tế-xã hội.
 • Các kịch bản về phát triển dân số, kinh tế, biến đổi khí hậu, v.v. có thể được đưa vào mô hình GIS để phân tích.
 • Từ đó, các nhà hoạch định chính sách có thể đánh giá và lựa chọn phương án quy hoạch tối ưu.

3.3. Giám sát và cập nhật quy hoạch:

 • GIS cho phép theo dõi, giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất thông qua việc cập nhật liên tục dữ liệu địa lý.
 • Các thay đổi về hiện trạng sử dụng đất, biến động tài nguyên đất đai được theo dõi và cập nhật vào hệ thống.
 • Từ đó, các điều chỉnh, bổ sung quy hoạch có thể được thực hiện kịp thời.

3.4. Tham vấn và công khai thông tin:

 • GIS cung cấp các bản đồ, dữ liệu không gian để phục vụ công tác tham vấn, công khai thông tin quy hoạch với các bên liên quan.
 • Tính minh bạch và tham gia của cộng đồng trong quá trình quy hoạch được nâng cao.

>> Xem thêm: Bản đồ chuyên đề đất đai – Hiểu rõ hiện trạng sử dụng đất

4. Theo dõi và đánh giá biến đổi đất đai:

4.1. Theo dõi biến đổi hiện trạng sử dụng đất:

 • GIS cho phép thu thập, lưu trữ và cập nhật liên tục dữ liệu về hiện trạng sử dụng đất trên một khu vực.
 • Các thay đổi như chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng mới, phá hủy công trình… được ghi nhận và cập nhật vào hệ thống.

4.2. Phát hiện và theo dõi các biến động về đất đai:

 • Dữ liệu không gian và dữ liệu thuộc tính về đất đai được phân tích để phát hiện các biến động như mở rộng đô thị, phát triển nông nghiệp, suy thoái đất,…
 • Các biến động này được theo dõi và ghi nhận theo không gian và thời gian.

4.3. Đánh giá tác động của biến đổi đất đai:

 •  GIS cho phép mô hình hóa, mô phỏng các tác động của biến đổi đất đai đến môi trường, kinh tế, xã hội.
 •  Các kịch bản như phát triển dân số, đô thị hóa, ô nhiễm, thiên tai… có thể được đưa vào mô hình GIS để phân tích.

4.4. Hỗ trợ lập kế hoạch, chính sách quản lý đất đai:

 • Dữ liệu về biến động đất đai được tích hợp vào GIS là cơ sở quan trọng để hoạch định các chính sách, kế hoạch quản lý tài nguyên đất.
 • Các nhà hoạch định chính sách có thể dựa vào các phân tích, dự báo của GIS để đưa ra các quyết định phù hợp.

4.5. Giám sát và đánh giá thực hiện các dự án, chính sách:

 • GIS cho phép theo dõi, giám sát diễn biến, tác động của các dự án, chính sách liên quan đến đất đai.
 • Các thay đổi về hiện trạng sử dụng đất, chất lượng đất, v.v. được ghi nhận và đánh giá.

Các ưu điểm của GIS trong quản lý đất đai

1. Lưu trữ và quản lý dữ liệu không gian: 

GIS cho phép lưu trữ và quản lý các thông tin về ranh giới, sử dụng đất, và các đặc tính khác của từng thửa đất một cách có hệ thống.

2. Phân tích và mô hình hóa:

GIS có các công cụ phân tích không gian để thực hiện các tác vụ như xác định khu vực phù hợp cho phát triển, dự báo sử dụng đất trong tương lai, và hỗ trợ ra quyết định.

3. Cập nhật và chia sẻ thông tin: 

Dữ liệu đất đai có thể được cập nhật liên tục và chia sẻ giữa các bên liên quan như chính quyền, người sử dụng đất và các nhà quy hoạch.

4. Trực quan hóa thông tin: 

GIS cho phép hiển thị thông tin đất đai dưới dạng bản đồ, hình ảnh và biểu đồ, giúp ra quyết định dễ dàng hơn.

5. Quản lý quyền sử dụng đất:

GIS có thể được sử dụng để theo dõi và quản lý các quyền sử dụng đất, bao gồm cả việc cấp phép và giải quyết tranh chấp.

Với những ứng dụng và ưu điểm trên, GIS đã trở thành một công cụ hữu ích và quan trọng trong việc quản lý đất đai. Nó không chỉ giúp tối ưu hoá sử dụng tài nguyên đất, mà còn giúp đảm bảo bền vững cho môi trường và xã hội

Việt Thanh Group hy vọng những thông tin trên hữu ích với bạn đọc.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *