Với sự phát triển đô thị và nông thôn, vai trò của Uỷ ban Nhân dân cấp xã trong quản lý đất đai ngày càng trở nên quan trọng. Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp xã không chỉ giúp đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong việc quản lý, sử dụng đất đai mà còn đóng góp vào việc bảo vệ tài nguyên đất đai và phát triển bền vững của địa phương. Hãy cùng Việt Thanh Group tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp luật   

 • Luật đất đai 2013
 • Bộ luật dân sự 2015
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định số 91/2019/NĐ-CP

Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp xã

Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp xã có một số điểm chính như sau:

1. Xác định chính sách, quy hoạch đất đai

Uỷ ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền xây dựng chính sách, quy hoạch đất đai trên địa bàn cấp xã, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ tài nguyên đất đai.

2. Đánh giá, phân loại đất

Uỷ ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền đánh giá, phân loại đất theo mục đích sử dụng đất đai và quản lý các loại đất khác nhau theo quy định pháp luật.

>> Xem thêm: Bản đồ chuyên đề đất đai – Chìa khoá để hiểu rõ hiện trạng sử dụng đất

3. Kiểm soát việc sử dụng đất đai

Uỷ ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền kiểm soát việc sử dụng đất đai trên địa bàn cấp xã để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và mục tiêu quản lý đất đai.

4. Quản lý và cấp phép sử dụng đất đai

Uỷ ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền quản lý, cấp phép sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật và quản lý việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đai.

5. Xử lý vi phạm trong quản lý đất đai

Uỷ ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quản lý đất đai theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Một số loại máy hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai UBND cấp xã: máy GPS RTK, máy toàn đạc điện tử,….

Công tác quản lý đất đai cấp xã

Công tác quản lý đất đai cấp xã bao gồm:

 • Thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở địa phương
 • Cấp phép sử dụng đất, điều chỉnh việc sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật
 • Quy hoạch đất đai và triển khai các biện pháp cụ thể để bảo vệ tài nguyên đất đai trên địa bàn
 • Công tác này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, minh bạch và hợp lý để đảm bảo phát triển đô thị, nông thôn trong sạch, đẹp và bền vững

Kế hoạch quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp xã

Thẩm quyền quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Kế hoạch quản lý đất đai của Uỷ ban nhân dân cấp xã

Trong quá trình quản lý đất đai, Uỷ ban Nhân dân cấp xã cần lập kế hoạch chi tiết, rõ ràng và hiệu quả. Để đảm bảo tính minh bạch và công bằng, điều này đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng và sự đánh giá từ phía chuyên gia. Kế hoạch này phải tuân thủ đúng các quy định pháp lý về quản lý đất đai và cần được công khai để tạo sự tin tưởng và tính hiệu quả cao.

Trách nhiệm của Uỷ ban Nhân dân trong quản lý đất đai

Uỷ ban Nhân dân cấp xã không chỉ kiểm soát việc sử dụng đất đai một cách hợp lý mà còn phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

 • Đảm bảo công tác quản lý đất đai được thực hiện đúng quy định.
 • Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đất đai.
 • Chăm sóc rừng, bảo vệ đất đai nông, lâm, thủy sản.
 • Kiểm tra, chặt chẽ quản lý việc sử dụng đất đai hợp pháp.
 • Đảm bảo công bằng, minh bạch trong quản lý đất đai.
 • Tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia vào quá trình này.

>>> Xem thêm: Tìm hiểu chi tiết đơn giá trích đo đạc địa chính thửa đất

Việt Thanh Group hy vọng qua bài viết này, bạn sẽ hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và kế hoạch quản lý đất đai của Uỷ ban Nhân dân cấp xã, cũng như sự quan trọng của việc tuân thủ pháp luật trong quản lý đất đai tại cấp xã. Bạn có thể xem thêm những bài viết liên quan khác tại Việt Thanh Group.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *