Các loại thiết bị đo đạc khác mà Việt Thanh cung cấp

Ngoài các thiết bị đo đạc như: Máy GPS 2 tần số, Máy toàn đạc điện tử, Máy thủy bình, Máy cân bằng Laser, Thiết bị đo đạc chính hãng khác chúng tôi còn cung cấp các thiết bị như: Bánh xe đẩy đo khoảng cách, ống nhòm đo khoảng cách và các thiết bị khác.

Giảm 23%
Giảm 6%